Esdal NieuwsFAQ

Hallo toekomst: intentieverklaring om te komen tot besturenfusie officieel getekend

Hallo toekomst: intentieverklaring om te komen tot besturenfusie officieel getekend

De schriftelijke verklaring waarmee De Nieuwe Veste, RSG Ter Apel en het Esdal College de intentie uitspreken om te komen tot een besturenfusie is op 2 september in het bijzijn van pers en geïnteresseerde collega’s officieel getekend.  Bestuurders Wiko Veenvliet (De Nieuwe Veste), Jan de Wit (RSG Ter Apel) en Matthias Kooistra (Esdal College) zetten hun handtekening onder de verklaring, waarin de ambitie wordt uitgesproken om per 1 januari 2024 bestuurlijk te fuseren.

Samenwerking
In de verklaring wordt een samenwerking beschreven die het mogelijk maakt dat scholen, ieder voor hun eigen voedingsgebied, onderwijs kunnen blijven bieden dat past bij de lokale context van die school.

Uitdagingen
Onder andere de regionale leerlingdaling maakt het voor individuele scholen moeilijk het aanbod overeind en de kwaliteit van onderwijs hoog te houden. Daarbij hebben de scholen nog meer uitdagingen. Zo willen de besturen er, ondanks het landelijke lerarentekort, voor zorgen dat we goed personeel kunnen aantrekken én behouden. Ook willen ze scholen blijven die algemeen toegankelijk zijn, gelijke kansen bieden en inclusief onderwijs bieden voor alle leerlingen in onze regio.

Belangrijk moment
De officiële ondertekening markeert een belangrijk moment voor de drie schoolbesturen. Het markeert het einde van een uitgebreid verkennend onderzoek en markeert het startpunt van het traject in de richting van de beoogde samenwerking per 1 januari 2024.