Esdal NieuwsFAQ

KLas 4 mavo aan de slag met verticale tuintjes

KLas 4 mavo aan de slag met verticale tuintjes

De komende jaren houden de TL en GL op te bestaan en wordt de nieuwe leerweg ingevoerd. De nieuwe leerweg bereidt leerlingen voor op doorstroom naar mbo en havo. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma, aan de hand waarvan zij ervaringen opdoen en kennismaken met het (regionale) bedrijfsleven.

De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en wordt er een naam voor deze leerweg gekozen.

 

Sinds 2020 zijn 140 pilotscholen gestart met de pilot praktijkgericht programma. In deze pilot proberen docenten met hun leerlingen, per school, één praktijkgericht programma uit. De pilotscholen reflecteren op de programma’s en dragen suggesties aan voor verbetering. Onze locatie is één van die pilotscholen. Onze vierde klas mavo leerlingen volgen het praktijkgerichte vak D&P (Dienstverlening en producten).

De afgelopen weken zijn de leerlingen druk bezig geweest met de opdracht: het vergroten van de groene leefomgeving i.v.m. het welzijn van mens en dier. Iedereen met een kleine tuin of balkon kan met de verticale tuintjes toch genieten van de natuur. Afgelopen vrijdag waren de presentaties. Wij zijn trots op de prachtige resultaten.