Ontdek ook waar jouw passies liggen

gele stip groep 8

vmbo-bbl | vmbo-kbl | mavo/havo

Klazienaveen

Esdal College Klazienaveen
Op de locatie Klazienaveen hebben we het onderwijs zo georganiseerd dat, m.u.v. de vwo- en gymnasiumleerlingen, iedere leerling bij ons op school terecht kan. Door de keuzes die wij maken, kunnen de leerlingen na onze school doorstromen naar vrijwel alle opleidingen die de vervolgscholen bieden. De school staat in de regio al vele jaren bekend om zijn goede resultaten. Ook heeft de school een goede naam door de grote aandacht voor de begeleiding van de leerlingen.

Kwaliteit
We proberen ons onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken, maar bij alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Het gaat toch in de eerste plaats om de leerprestaties en uiteindelijk moet een leerling het diploma halen dat past bij die mogelijkheden. We hebben zelf een systeem ontwikkeld, waarbij we iedere leerling nauwlettend volgen voor wat betreft de prestaties die er worden geleverd. Hierbij laten we ons inspireren door nieuwe ontwikkelingen die er zijn op het gebied van leren en onderwijsbehoeften.

Aandacht voor omgaan met elkaar
Bij ons op school komen leerlingen van openbare, rooms-katholieke en protestants christelijke basisscholen. Wij willen een school zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Daarom schenken wij in de lessen aandacht aan levensbeschouwelijke zaken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers op een respectvolle wijze omgaan met elkaar. Tijdens speciale projecten staan we stil bij omgaan met verschillen, maar ook in de dagelijkse lessen besteden wij aandacht aan waarden en normen. Samen met de leerlingenraad en de ouderraad hebben we regels opgesteld die ervoor zorgen dat het rustig is in de school. Rust zorgt volgens ons voor veiligheid en geborgenheid en hierdoor is er bij ons op school een plezierige en gezellige sfeer.

Talentencentrum
Onze locatie is anders dan andere scholen door ons Talentencentrum. Hierin zorgen we voor goed en aantrekkelijk onderwijs. Zo werken we met de uitgangspunten van meervoudige intelligentie en talentprofielen. Kort gezegd betekent dit dat iedere leerling bepaalde talenten en daardoor bepaalde voorkeuren voor leren heeft. Wij brengen deze talenten in beeld. Daarmee onderscheiden we ons van alle andere scholen in de regio. (In 2007 en 2009 hebben we hiermee zelfs de Drentse onderwijsprijs gewonnen).
We kijken altijd heel goed wat een leerling vanaf de onderbouw nodig heeft om in de bovenbouw goed te kunnen presteren en wat vervolgens weer nodig is om een goede start te kunnen maken in het vervolgonderwijs.

Leerroutes
Onder het kopje onderwijsaanbod kunt u lezen welke leerroutes en niveaus wij aanbieden en wat de doorstroommogelijkheden zijn.

Contact

Adres:
Van Echtenstraat 22
7891 LM Klazienaveen

tel.: 088-0009660
e-mail: klazienaveen@esdalcollege.nl

WIE IS WIE LOCATIE KLAZIENAVEEN

Nieuws

Agenda

Laden Evenementen

oktober 2020

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

Kalender van Evenementen

Kalender van Evenementen
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
28
29
30
1
2
3
4
5

Ontwikkeldag

6

startgesprekken

7

Startgesprekken

8
9

Profieldag klas 1

10
11
12

Herfstvakantie

13

Herfstvakantie

14

Herfstvakantie

15

Herfstvakantie

16

Herfstvakantie

17
18
19

Stage klas 4 beroepsprofielen

20

Stage klas 4 beroepsprofielen

Informatie-avond MBO klas 3

21

Stage klas 4 beroepsprofielen

22

Stage klas 4 beroepsprofielen

23

Stage klas 4 beroepsprofielen

24
25
26

Stage klas 4 Beroepsprofielen

27

Stage klas 4 Beroepsprofielen

28

Stage klas 4 Beroepsprofielen

Toetsweek klas 4 Mavo

CKV voorstelling klas 1 en klas 2

29

Stage klas 4 Beroepsprofielen

Toetsweek klas 4 Mavo

30

Stage klas 4 Beroepsprofielen

31
1
+ Exporteer Evenementen

Vakantiedata 2020-2021
. . .

START SCHOOLJAAR 2020-2021

17 augustus 2020

stippen
HERFSTVAKANTIE

12 t/m 16 oktober 2020

stippen
KERSTVAKANTIE

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

stippen
ROSENMONTAG

15 februari 2021

stippen
VOORJAARSVAKANTIE

22 t/m 26 februari 2021

2E PAASDAG

5 april 2021

stippen
MEIVAKANTIE (INCL. KONINGSDAG EN BEVRIJDINGSDAG)

26 april t/m 7 mei 2021

stippen
HEMELVAARTSDAG + VRIJDAG ERNA

13 en 14 mei 2021

stippen
2E PINKSTERDAG

24 mei 2021

stippen
ZOMERVAKANTIE

12 juli t/m 20 augustus 2021

Wat hebben wij jou te bieden?

Het Esdal College Klazienaveen is een school met brede instroommogelijkheden. Dat betekent dat leerlingen met een advies van basisberoepsgerichte leerweg tot en met havo bij ons terecht kunnen.

Leerroutes

Vanaf klas 1 kennen wij de volgende Leerroutes:

Theoretische leerroute
Deze leerroute is bestemd voor leerlingen met een mavo-havo advies, die graag met theorie aan het werk gaan. Op het lesrooster staan dan ook vooral theorievakken. Na de tweede klas kunnen deze leerlingen, mits ze aan de normen voldoen, doorstromen naar mavo of havo. Ook leerlingen met een advies voor de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen voor deze leerroute kiezen. Zij kunnen na de tweede klas, mits zij aan de normen voldoen, doorstromen naar de mavo. Anders kiezen zij in het derde leerjaar voor een beroepsvoorbereidende afstudeerrichting met afwisseling van theorie en praktijk.

Leerroute met afwisseling van theorie en praktijk
Deze leerroute is bestemd voor leerlingen met een advies voor de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg. Op het lesrooster staan naast de theorievakken ook praktijkuren. In deze uren leren de leerlingen allerlei algemene en praktische vaardigheden die zij nodig hebben om in het derde leerjaar een beroepsvoorbereidende afstudeerrichting te kiezen.

Bij de aanmelding proberen wij met alle gegevens de leerlingen in de juiste leerroute te plaatsen. Mocht blijken dat een leerling in het eerste jaar niet op het goede niveau zit, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar een andere leerroute. Ook is het door de manier waarop wij werken mogelijk dat een leerling binnen de eigen groep voor een of meerdere vakken werkt met de leerstof van een andere leerroute. Er zal dan uiterst zorgvuldig gekeken worden naar leerprestaties en leermotivatie.

Onderbouw (leerjaar 1 en leerjaar 2):

• basis- en -kaderberoepsgerichte leerweg
• kaderberoepsgerichte leerweg, mavo en havo

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen aan het eind van leerjaar 2 geplaatst zijn in een leerroute en op een niveau dat past bij zijn of haar mogelijkheden. Wij proberen dit uiterst zorgvuldig te doen. We kijken hierbij naar interesses, motivatie, leervoorkeuren en leerprestaties. Bij het afnemen van toetsen werken wij met RTTI. Door vragen op verschillende niveaus aan te bieden (R=reproduceren, T=toepassen, I=inzicht), zijn wij goed in staat om te beoordelen of een leerling op het juiste niveau zit.

Bovenbouw (leerjaar 3 en leerjaar 4):

• vmbo-beroepsgericht
• mavo
• mavo plus

Vmbo beroepsgericht biedt vijf profielen die gevolgd kunnen worden in Klazienaveen of op het vakcollege in Emmen. In Klazienaveen bieden we Bouwen-Wonen en Interieur, Zorg en Welzijn en Dienstverlening en Producten aan. In Emmen kunnen leerlingen terecht voor Horeca Bakkerij en Recreatie, Mobiliteit en Transport, Dienstverlening en Producten (met creatief). De theorievakken volgen de leerlingen op hun eigen locatie. Voor de profieluren rijdt er een bus tussen de locaties Klazienaveen en Emmen.
Een leerling met een havo- of vwo-advies zal van leerjaar 3 verder kunnen op het Esdal College aan de Oosterstraat. Er zijn goede afspraken over de leerstof, de toetsing en de beoordeling.

Mavo-plus
We blijven ons onderwijs continu aanpassen aan de wensen van onze leerlingen. Een mooi voorbeeld hiervan is mavo-plus. Leerlingen die kiezen voor mavo-plus krijgen in klas 1, 2 en 3 bovenop de normale uren sport of kunst en cultuur deze vakken nog twee uur extra. Zij kunnen zelf kiezen waar ze zich verder in willen verdiepen.

Leerlingen kunnen zich via een puntensysteem inschrijven voor hulplessen Nederlands, wiskunde, Engels, biologie en geschiedenis. Ook kunnen zij kiezen voor verdiepingsstof in de vorm van Excellent English en havo-stof voor wiskunde en Frans. Op dit moment werken de docenten aan een extra verdiepingsprogramma voor Duits. Voor leerlingen in de grensstreek niet onbelangrijk als zij later ook hun vleugels over de grens willen uitslaan.

Er wordt vakoverstijgend gewerkt. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor een project op woensdagmiddag. Verschillende projecten zijn al gedraaid, o.a. gezonde voeding en navigatie, reclame en de Islam. Binnenkort start een project over de Middeleeuwen en we sluiten het jaar af met een project over de Olympische Spelen. De ervaringen met dit systeem zijn positief. Doordat de leerlingen zelf kiezen, zijn ze super gemotiveerd. In de bovenbouw kiezen de mavo-plus leerlingen voor een extra theorievak of een extra beroepsgericht vak. Ga je na de mavo naar het mbo, dan kun je je met het volgen van een beroepsgericht vak alvast oriënteren op een vervolgopleiding.

Voor de leerling die na de mavo de havo wil doen, is het volgen van zeven theorievakken zeker aan te bevelen. De havo kent namelijk ook zeven examenvakken. Door de verdiepingsstof die wordt aangeboden, zal de slagingskans voor de havo worden vergroot. Bovendien zal een leerling met zeven examenvakken al met een gemiddelde van 6,4 worden toegelaten op de havo. Met zes vakken moet je gemiddeld een 6,8 scoren.

Voor leerlingen die in de bovenbouw verder gaan in de kader- of basisberoepsgerichte leerweg zijn er aan het eind van leerjaar 2 veel mogelijkheden. Ze kunnen kiezen uit maar liefst vijf profielen.

Mentoren, vakdocenten, de LOB-docent (=LoopbaanOriëntatieBegeleiding) en decanen proberen leerlingen in leerjaar 1 en leerjaar 2 zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken van de juiste keuze voor de bovenbouw. In leerjaar 1 gaan de leerlingen in een roulatieschema alle vijf profielen bij langs. In leerjaar 2 kunnen de leerlingen zich tot aan de kerstvakantie verder oriënteren in twee profielen, waarna uiteindelijk in leerjaar 3 een definitieve keuze gemaakt kan worden voor het profiel waar ze examen in willen doen. Voor alle leerjaren geldt dat leerlingen met de bus van Klazienaveen naar Emmen en omgekeerd gebracht worden.

Beroepsprofielen in het vmbo

Het Esdal Vakcollege Emmen en Klazienaveen werken nauw samen en bieden de volgende beroepsgerichte profielen aan:

• Bouw, Wonen en Interieur (Klazienaveen)
• Zorg en Welzijn (Klazienaveen)
• Horeca Bakkerij en Recreatie (Emmen)
• Mobiliteit en Transport (Emmen)
• Dienstverlening en Producten (Emmen en Klazienaveen)

LOB (LoopbaanOriëntatieBegeleiding)

In de onderbouw wordt gestart met een oriëntatie op de vijf beroepsprofielen. Wat de profielen zo leuk maken, is dat je meer kansen krijgt om te onderzoeken welke opleiding en beroep bij jou passen. De school begeleidt je met het kiezen van een profiel dat bij jou past.

Omdat kiezen niet altijd makkelijk is, biedt de school een uitgebreid programma LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) aan.

Je leert tijdens de lessen vaardigheden waarmee je nu en later zelf keuzes kunt maken. De ervaringen die je opdoet in een beroepsgericht profiel legt je vast in een digitaal portfolio. Leerlingen oriënteren zich in leerjaar 1 breed en volgen daarvoor lessen bij alle 5 beroepsprofielen. De lessen per beroepsprofiel omvatten 5 lesweken en geven duidelijk weer welke beroepen en werkzaamheden horen bij zo’n beroepsprofiel. De lessen starten met een oriëntatie op het beroep. Daarna gaan de leerlingen concrete werkervaringen opdoen in een levensechte omgeving. Ervaringen en foto- of filmmateriaal worden opgenomen in het digitaal portfolio.

Tijdens de LOB lessen leren de leerlingen hoe ze een digitaal portfolio moeten opbouwen en hoe ze dit moeten presenteren.

DE BEROEPSGERICHTE PROFIELVAKKEN

Bouw, Wonen en Interieur

In het profiel BWI maak je kennis met alle onderdelen van het bouwproces; van ontwerp tot product, van fundering tot aan het dak! In dit profiel leer je de basisvaardigheden en de basiskennis timmeren, metselen, schilderen en ontwerpen. Je ontdekt in dit profiel of je er mee verder wilt!

Als je kiest voor het profiel BWI moet je in elk geval examen doen in wiskunde en nask 1.

De profieldelen BWI bestaan uit:

• Bouwproces en bouwvoorbereiding
• Bouwen vanaf de fundering
• Hout en meubelverbindingen
• Design en decoratie

Klik hier voor een duidelijke uitleg over het profiel BWI.

Zorg en Welzijn

Wil je later een beroep gaan uitoefenen in de wereld waarin je klaarstaat en zorgt voor een ander? Dan kies je voor het profiel Zorg en welzijn! Je moet het leuk vinden om met mensen om te gaan. Een beetje geduld, goed kunnen luisteren en beschikken over doorzettingsvermogen komen ook goed van pas. Met dit profiel kun je later een opleiding volgen in de zorgsector, in het welzijnswerk en uiterlijke verzorging.

Als je kiest voor het profiel Z&W dan moet je in elk geval examen doen in biologie en de aardrijkskunde of wiskunde.

De profieldelen Z&W bestaan uit:

• Mens en gezondheid
• Mens en omgeving
• Mens en activiteit
• Mens en zorg

Klik hier voor een leuk filmpje met meer info over Z&W.

Horeca, Bakkerij en Recreatie

Het beroepsgericht profiel HBR richt zich op het werken in de gastvrijheidsbranche. Je leert in dit profiel alles met betrekking tot de horeca, bakkerij en recreatie. Je leert koken voor gasten, maaltijden serveren aan gasten, brood, koekjes en taart maken en activiteiten organiseren voor mensen, bijvoorbeeld tijdens hun vakantie.

Na dit profiel kun jij je verder specialiseren in het mbo of een brede opleiding volgen in het mbo.

Als je kiest voor het profiel HBR dan moet je in elk geval examen doen in het vak economie en wiskunde.

De profieldelen HBR bestaan uit:

• Gastheerschap
• Bakkerij
• Keuken
• Recreatie

Dienstverlening en Producten

Het profiel D&P is een breed oriënterend profiel. Dit profiel geeft je de mogelijkheid je keuze langer uit te stellen en je breed te oriënteren op verschillende beroepen. Door het uitvoeren van verschillende praktijkopdrachten leer je jezelf kennen. In dit profiel werk je niet aan 1 profiel. Je maakt kennis met techniek, dienstverlening, ICT en economie.

Als je kiest voor het profiel D&P, moet je examen doen in, bij voorkeur: economie en wiskunde,  nask 1 of biologie. Met het profiel D&P kun je alle kanten nog op!

De profieldelen D&P bestaan uit:

• Organiseren van een activiteit
• Presenteren, promoten en verkopen
• Een product maken en verbeteren
• Multimediale producten maken

Mobiliteit en Transport

Alles wat met vervoer heeft te maken, leer je in het profiel M&T, van fietsband plakken tot een route voor een vrachtwagen plannen, van een motor repareren tot lampen afstellen. Je leert werken met twee- en vierwielers, met dieselmotoren en elektrische auto’s van step tot vrachtwagen. Ook leer je vrachtwagens beladen.

Als je kiest voor M&T moet je in elk geval ook examen doen in wiskunde en nask1.

De profieldelen M&T bestaan uit:

• Motorconditie testen
• Wielophanging en carrosserie
• Verlichting en comfortsystemen
• Transport

De (beroepsgerichte) keuzevakken

Je kiest in klas 3 voor een beroepsgericht profiel dat bij jou past! Je doet landelijk (praktijk)examen in de vier profieldelen die bij het profiel horen. Daarnaast volg je ook vier verschillende keuzevakken. Dit kunnen vakken zijn die horen bij het beroepsgericht profiel dat je hebt gekozen, maar mogen ook keuzevakken zijn uit een ander beroepsgericht profiel!

Stel dat je kiest voor het beroepsgericht profiel BWI en je wilt een keuzevak volgen van HBR dan is dit mogelijk mits hier binnen de school mogelijkheden voor zijn! De keuzevakken sluit je af met een schoolexamen (PTA).

Doorstroom mbo

Na het afronden van het vmbo ga je naar het mbo. Met een diploma basisberoepsgerichte leerweg start je in het mbo op niveau 2. Met een diploma kaderberoepsgerichte- gemengde- en theoretische leerweg start je in het mbo op niveau 3 of 4. Na het vmbo kun je opnieuw kiezen uit de sectoren die het mbo aanbiedt!

Begeleiding

Esdal College Klazienaveen: een school met echte aandacht voor iedereen!

Er gaan ongeveer 500 leerlingen en 60 medewerkers naar onze school. Dat is een prima aantal, er is voldoende ruimte voor iedereen. Een voordeel van niet zo heel groot zijn, is dat wij al onze leerlingen heel goed kennen. Leerlingen voelen zich snel thuis bij ons op school. Wij vinden het belangrijk dat er in het leerproces aandacht is voor hoofd, hart en handen. Het is heel goed mogelijk dat het eens even niet vanzelf gaat met het leren en dat leerlingen gebaat zijn bij extra ondersteuning of begeleiding, dan hebben wij voldoende kennis en mogelijkheden om leerlingen een steuntje in de rug te bieden.
In de blauwe balk aan de rechterkant kunt u vinden welke specifieke hulp wij kunnen bieden.

Ondersteuning voor iedereen:

De laatste jaren komt er in het onderwijs steeds meer nadruk te liggen op de kernvakken. Begrijpend lezen is een vaardigheid die leerlingen bij alle vakken nodig hebben en maakt een belangrijk deel uit van het examen. De rekentoets wordt een verplicht onderdeel van het examen. Redenen voor ons om alle leerlingen in alle klassen en op alle niveaus, extra ondersteuningslessen aan te bieden voor de kernvaardigheden: begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Deze ondersteuningslessen maken deel uit van het gewone lesrooster. Wij zijn er van overtuigd dat we met deze lessen de leerlingen een goede basis bieden voor het succesvol doorlopen van hun schoolcarrière en uiteindelijk het behalen van hun diploma.

Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen hoe wij de zorg en begeleiding op school hebben ingericht.

DYSLEXIE/DYSCALCULIE

Dyslexie
In het begin van het eerste leerjaar worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Mochten wij het vermoeden hebben dat dit bij een leerling speelt, of als de basisschool een vermoeden heeft gemeld, dan vragen we een onderzoek aan bij het OPDC.
Kinderen met een dyslexie-verklaring hebben recht op compenserende maatregelen. Zo hebben ze meer tijd bij een toets, bij de talen worden spellingsfouten minder zwaar gerekend en krijgen ze een toets met een vergroot lettertype. Bij ernstige dyslexie kan compensatie voor Duits worden aangevraagd in het derde leerjaar.

Wij bestellen desgewenst schoolboeken in DAISY of als Kürzweil bestand. Ook bij het eindexamen wordt een voorgelezen versie besteld.

Alle leerlingen met dyslexie krijgen in een extra ondersteuningsuur begeleiding om goed te leren omgaan met hun dyslexie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld leren hoe ze het beste teksten kunnen aanpakken, hoe ze bij de talen leerstof moeten leren en hoe een Daisy speler of Kurzweil gebruikt moet worden.

Dyscalculie
Voor dyscalculie geldt hetzelfde als voor dyslexie. Als wij het vermoeden hebben van dyscalculie bij een leerling, dan vragen wij een onderzoek aan bij het OPDC. Leerlingen die een verklaring voor dyscalculie hebben, worden door de docent wiskunde en rekenen binnen de lessen extra ondersteund. Ook mogen deze leerlingen vaker gebruik maken van hun rekenmachine. Bovendien hebben ze bij toetsen recht op meer tijd.

MENTORAAT

Iedere klas heeft bij ons op school een mentor. Een mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt.

Een mentor volgt gedurende het schooljaar nauwlettend hoe de leerlingen zich ontwikkelen. De mentor houdt in de gaten of het op sociaal-emotioneel gebied goed gaat en hoe de studieresultaten zijn. Een leerling kan bij zijn/haar mentor terecht als het even niet goed gaat, of als hij/zij extra hulp nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld problemen thuis rond een echtscheiding, lichamelijke klachten, pestproblemen etc. Een mentor informeert bij vakdocenten hoe het met de leerlingen gaat en kan actie ondernemen als er problemen zijn. De mentor zal contact met de ouders opnemen als er vanuit school vragen of onduidelijkheden zijn.

Drie keer per jaar zult u uitgenodigd worden om tijdens een 15-minuten gesprek over het welzijn en de leerprestaties van uw zoon of dochter te praten. Mentoren en leerlingen hebben in hun lesrooster zgn. mentoruren. Tijdens deze uren kan de mentor individuele gesprekken houden met leerlingen, maar ook kan er klassikaal aandacht besteed worden aan onderwerpen die de hele klas aangaan, bijv. omgaan met elkaar, het houden aan regels en afspraken, veilig internetten etc. We streven er naar dat een mentor in de onderbouw en in de bovenbouw in principe twee jaar de klas begeleidt.

Omdat mentoren ook lesgeven, is het niet altijd mogelijk de mentor onder schooltijd meteen telefonisch te pakken te krijgen. Natuurlijk kan er altijd een boodschap achtergelaten worden, zodat er op een ander tijdstip teruggebeld kan worden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen via een bericht in Magisterof via een mailtje.

DECAAN

Als een leerling bij ons op onze school in klas 1 komt, denkt hij of zij waarschijnlijk nog niet na over wat hij gaat doen nadat je bij ons een diploma hebt gehaald.

Bij ons op school voeren de mentoren gesprekken met de leerlingen over hoe het met gaat op school, over de cijfers, maar ook over de doorstroommogelijkheden. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 hebben de eerste en tweede klassen ook een uur Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) op het rooster staan. Het gaat over keuzes maken. Deze uren worden gegeven door LOB docenten. In het ABC kunt u hier meer over lezen. Een decaan is een docent die informatie kan geven over niveaus en opleidingen. Hij zal bijvoorbeeld advies geven en begeleiden bij het kiezen van een eindexamenvakkenpakket en uitleggen wat er nodig is voor doorstroming naar een andere richting. Ook begeleidt hij bij de keuze van een vervolgopleiding na onze school. Voor vragen over niveaus en opleidingen is de decaan de aangewezen persoon.

Wij hebben twee decanen, één voor de leerlingen van praktijkgerichte leerroute en één voor de leerlingen van de theoretische leerweg

BEGELEIDINGSLESSEN

Hulp en begeleiding:

Vrijwel alle leerlingen hebben in de puberteit wel eens extra aandacht of ondersteuning nodig. Dit is niet erg, als school proberen wij een helpende hand te bieden als dat nodig is. Maar het kan zijn dat er factoren zijn die indirect grote invloed op het leren hebben en dat een leerling daar specifieke hulp bij nodig heeft. Ook dan hebben wij speciaal opgeleide docenten die samen met de leerlingen tijdens een ondersteuningsuur kijken waar en welke hulp nodig is.

FART + SOVA = Bikkeltraining
Voor kinderen die erg veel last hebben van faalangst wordt er een FaalAngst-Reductie Training gegeven. Voor leerlingen noemen we dit Bikkeltraining. Deze training wordt gegeven in een klein groepje van ongeveer 10 leerlingen. Onze ervaring is dat leerlingen na deze training bruikbare handvatten hebben om met hun faalangst om te gaan.

SOVA
Niet alle kinderen vinden het gemakkelijk om met andere kinderen om te gaan. Soms uit zich dat in stoer en impulsief gedrag of zich juist buiten een groep opstellen. Ook kan het zijn dat leerlingen niet weerbaar zijn of het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenoten. Tijdens de Bikkeltraining leren kinderen onder begeleding van een deskundige docent hoe ze het beste kunnen omgaan met deze lastige problemen.

MRT
Als de motoriek van een kind nog niet optimaal is, kan dat zeker in de puberteit veel problemen geven. Het is dan ook van het grootste belang hier aandacht aan te schenken. Tijdens de gymles worden alle leerlingen in de eerste klas geobserveerd door onze motorische remedial teacher. Mocht hij zien dat de motoriek van een leerling niet optimaal is, dan schrijft hij een individueel trainingsprogramma. Deze training wordt door een van onze gymdocenten met de leerling gedaan. Ook kan het zijn dat een leerling hiervoor huiswerkopdrachten krijgt.

Huiswerkbegeleiding
Tijdens de mentorlessen en de vaklessen wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het leren leren. Voor de kinderen waarvoor deze lessen niet genoeg zijn, is het soms mogelijk om ze huiswerkbegeleiding te geven. Dit gaat dan wel buiten het lesrooster om. Een docent leert deze leerlingen plannen en welke manier van leren het beste bij hun past.

Individueel begeleidingstraject
Het kan zijn dat een leerling, ondanks de extra hulp tijdens ondersteuningslessen, gebaat is bij nog meer hulp en begeleiding. In dat geval kan er een speciaal handelingstraject worden opgezet, waarin gekeken wordt welke specifieke onderwijsbehoefte er is. Het is mogelijk dat hierbij de hulp van ambulante begeleiders van buiten de school wordt ingezet.

TALENTBEGELEIDING

Haal het beste uit jezelf en jouw talent!
Wij vinden het belangrijk dat jij je talenten kunt ontwikkelen. Ben jij een uitblinker op het gebied van sport, muziek of kunst? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor talentbegeleiding.

Dit houdt in dat:
• je een begeleider krijgt,
• je les- en toetsrooster kunnen worden aangepast,
• je aan trainingen en wedstrijden mee kunt doen,
• wij je helpen om je studie en je sport, muziek of kunst goed op elkaar af te stemmen.

Van jou wordt verwacht dat je goed scoort in je studie én bij je sport-/cultuuractiviteit.

Meer weten?
Voor meer informatie of een afspraak kun je contact opnemen met mevrouw G. Schotanus of mevrouw R. Peters, teamleiders, telefoon 088-0009660.

Leerlingenparlement

Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen zelf mee mogen denken en beslissen over zaken die hen direct aangaan. Daarom hebben wij een leerlingenparlement. Het leerlingenparlement bestaat uit gekozen klassenvertegenwoordigers van een leerjaar. Meerdere keren per jaar komt het leerlingenparlement met de teamleiders of docenten bij elkaar om te praten over onderwerpen die er spelen of wensen die er zijn. Om de stem van leerlingen in de dmr te vertegenwoordigen, overlegt de locatiedirecteur een aantal keren per schooljaar met leerlingen van de bovenbouw die zitting hebben in het leerlingenparlement.

Deelmedezeggenschapsraad

Onze locatie heeft een deelmedezeggenschapsraad (DMR). Hierin hebben ouders/verzorgers en personeelsleden zitting. Daarnaast is er een DMR specifiek voor leerlingen. Deze commissies zijn nauw betrokken bij het beleid van de school.

Onze locatie heeft een deelmedezeggenschapsraad (DMR). Hierin hebben ouders/verzorgers en personeelsleden zitting. Daarnaast is er een DMR specifiek voor leerlingen. Deze commissies zijn nauw betrokken bij het beleid van de school.

In oktober zijn er nieuwe verkiezingen voor de DMR. Momenteel hebben zitting:

 • Henri Zomer (voorzitter), tevens afgevaardigde centrale MR
 • Riet Veenker (secretaresse)
 • Esther Moorman (personeelsgeleding)
 • Paulien Loves (personeelsgeleding)
 • Dennis Wobben (personeelsgeleding)
 • Ineke Baks (personeelsgeleding)
 • Wilma Wehkamp (oudergeleding)
 • Henry de Roo (oudergeleding), tevens afgevaardigde centrale MR
 • Vacature oudergeleding

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

Afspraken en regels

Op school, op het schoolterrein, tijdens schooltijden en schoolactiviteiten zoals excursies en schoolreizen, is het in bezit hebben of gebruiken van alcohol en/of drugs verboden. De schoolleiding is gerechtigd om, bij vermoeden van het overtreden van deze wettelijke regel, de persoonlijke bezittingen van de leerlingen te doorzoeken. Bij het in bezit hebben of gebruiken van alcohol en/of drugs wordt er contact met de ouder(s)/ verzorger(s) opgenomen en wordt er een passende maatregel genomen.

Het Esdal College kan aan de leerling voor onderwijsdoeleinden een Chromebook met toebehoren (hierna: ‘de apparatuur’) verstrekken. In principe vanaf het begin tot aan het einde van de schoolloopbaan bij het Esdal College. Op basis van gegronde redenen kan het Esdal College besluiten de inzet van de apparatuur te willen beëindigen. De apparatuur is eigendom van het Esdal College en wordt aan de leerling in bruikleen gegeven en dient op verzoek direct door de leerling aan het Esdal College te worden teruggegeven. Vanaf het moment van ingebruikname is de leerling persoonlijk verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde apparatuur. Bij de aanmelding stemmen ouders/verzorgers in met de inzet en de voorwaarden van het Chromebook.

Het Esdal College hanteert met betrekking tot het gebruik van de apparatuur de volgende regels:

 1. De leerling stelt de apparatuur niet aan derde(n) ter beschikking.
 2. De leerling is verantwoordelijk voor het in goede staat en operationeel houden van de apparatuur. Hij neemt de nodige zorgvuldigheid in acht ter voorkoming van diefstal, verlies of beschadiging van de apparatuur.
 3. De apparatuur is primair bedoeld voor onderwijsdoeleinden.
  • De leerling mag de apparatuur alleen voor zijn of haar privédoeleinden gebruiken voor zover dit het primaire doel (‘onderwijsdoeleinden’) niet belemmert/schaadt.
  • Het gebruik van de apparatuur is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  • De leerling is gehouden de door of namens de door de systeembeheerder gegeven aanwijzingen ter zake van het gebruik van de apparatuur terstond en nauwgezet op te volgen en na te leven.
  • De leerling dient zich te houden aan voorschriften die door of namens de systeembeheerder zijn vastgesteld over het gebruik van de apparatuur.
  • De leerling verplicht zich kennis te nemen van de regels en bepalingen ten aanzien van het gebruik van internet, e-mail en sociale media en conform deze regels te handelen. Genoemde regels en bepalingen zijn opgenomen in het Internet- en Sociale Media Protocol van het Esdal College.
 4. De leerling zal maatregelen nemen om beschadiging tijdens ieder transport te voorkomen.
 5. De leerling zal met behulp van de apparatuur geen bestanden of beelden bekijken, vertonen of downloaden op de apparatuur die schade (kunnen) berokkenen dan wel de grenzen van betamelijkheid overschrijden.
 6. De leerling meldt verlies, diefstal, beschadiging of gebreken van de apparatuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan de systeembeheerder van de locatie waar de leerling op school zit. De leerling krijgt dan tijdelijk een reserveapparaat in bruikleen.
 7. Bij verlies of diefstal van de apparatuur doet de leerling aangifte bij de politie en geeft een kopie van het proces-verbaal aan de systeembeheerder van de locatie waar de leerling op school zit.
 8. Bij diefstal/verlies van de apparatuur, indien er sprake is van verwijtbaar- en/of onzorgvuldig handelen van de kant van de leerling, betaalt de leerling aan het Esdal College een vergoeding die overeenkomt met de boekwaarde van de apparatuur.
 9. De leerling is in geval van voor reparatie als gevolg van schade aan de apparatuur het bedrag voor de reparatie verschuldigd aan het Esdal College. Vanaf schooljaar 2018-2019 is het voor nieuwe leerlingen mogelijk een verzekering voor de apparatuur af te sluiten (€ 12,50 per jaar), waarbij de kosten van de reparaties aan de apparatuur zijn gedekt. Dit is uitgezonderd de kosten voor reparaties van schade of de vervanging die het gevolg zijn van schade die voortkomen uit verwijtbaar- en/of onzorgvuldig handelen van de kant van de leerling en die tot toerekenbaarheid van de daaruit ontstane schade leidt.
 10. Kosten van normaal onderhoud van de apparatuur, anders dan hiervoor omschreven, komen voor rekening van het Esdal College.
 11. De staat van het apparaat wordt jaarlijks een aantal keren gecontroleerd door de school. Blijkt dan dat er schade is die het gevolg is van moedwillig onzorgvuldig gebruik (bewuste beschadiging), dan moet het apparaat worden gerepareerd en zijn de kosten hiervan voor rekening van de leerling.
 12. Na afloop van de reguliere schoolloopbaan van de leerling bij het Esdal College dient het apparaat te worden ingeleverd bij het systeembeheer van de locatie waar de opleiding gevolgd is. De apparatuur dient geheel en zonder schade, behoudens normale slijtage, te worden ingeleverd. Het Esdal College behoudt zich het recht voor eventuele verwijtbare schade aan de apparatuur op de leerling te verhalen. Na afloop van de reguliere schoolloopbaan kan de leerling het apparaat overnemen. Is het apparaat ouder dan 4 jaar dan is dat zonder kosten. Is het apparaat jonger dan 4 jaar dan voor een vergoeding die overeenkomt met de boekwaarde.
 13. Het Esdal College kan sancties treffen als het gebruik van de apparatuur afwijkt van de met de leerling gemaakte afspraken, dan wel de leerling niet handelt conform de regels en bepalingen van het Internet- en Sociale Media Protocol. Onder sancties worden verstaan het beperken van de gebruiksmogelijkheden of het innemen van de apparatuur.

Leerlingen van de locatie Klazienaveen sporten in hun Esdal T-shirt en een zwart broekje. Het shirt (met naam) wordt door de school voor alle eersteklassers besteld.

Voor vrijwel alle leerlingen is het duidelijk dat ze kleding dragen die past bij de situatie. Zo draag je tijdens de gymlessen sportkleding.

We hebben op onze school de volgende algemene richtlijnen:

 • kleding mag niet onhygiënisch zijn
 • kleding mag niet aanstootgevend zijn
 • kleding mag geen statement zijn dat in verband kan worden gebracht met discriminatie
 • kleding mag de eigen veiligheid of de veiligheid van anderen niet in gevaar brengen

Tijdens de praktijklessen bij de afdeling techniek wordt een overall gedragen en is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Overalls en veiligheidsschoenen kunnen via de school tegen gereduceerde prijzen worden aangeschaft.

Mobiele telefoons, iPods,….. Ze horen bij deze tijd. Alle leerjaren hebben inmiddels de beschikking over een eigen Chromebook. In onze school hebben we een uitstekend WiFi-netwerk, waar iedereen gebruik van kan maken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren hoe ze veilig en verantwoord om kunnen gaan met internet en de sociale media. We hebben afspraken over waar en wanneer leerlingen media mogen gebruiken. Het is echter niet toegestaan om deze media, zonder toestemming van de docent, in de lessen te gebruiken. Ook mag een leerling niet ongevraagd opnames maken van lessen, docenten of medeleerlingen. Als een leerling zich niet houdt aan deze afspraak, dan behouden wij ons het recht voor om het desbetreffende apparaat in te nemen. Aan het begin van het schooljaar worden de afspraken met de leerlingen doorgenomen. Ze zijn ook te vinden in het document “Zo doen we dat…..”

Het Esdal College hanteert een beperkt aantal basisregels die voor zowel leerlingen als medewerkers vanzelfsprekend zijn. Deze regels liggen ten grondslag aan het veilige leef- en leerklimaat in onze school:

 1. We respecteren de ander. Pesten en discrimineren worden niet geaccepteerd.
 2. We gaan zorgvuldig om met eigendommen van een ander.
 3. We vallen elkaar niet lastig en we sluiten elkaar niet opzettelijk buiten.
 4. We zoeken bij onenigheid samen naar een oplossing.
 5. We gebruiken geen taal die anderen kwetst.
 6. We houden de school en de omgeving ervan schoon.
 7. Alcohol- en drugsgebruik in en in de omgeving van de school is verboden. Uiteraard ook de handel erin.
 8. Voorwerpen die gevaar kunnen opleveren voor anderen zijn verboden.
 9. Roken op de schoolterreinen is verboden.

Naleving van de regels
Als een leerling de regels overtreedt, wordt een passende maatregel getroffen. De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut.

Respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen vinden we op school erg belangrijk. Daarover zijn afspraken op papier gezet. Tijdens de mentorlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan het onderwerp regels en afspraken. Uiteraard gelden voor de locatie Klazienaveen ook de algemene regels van het Esdal College. De rechten en plichten van de leerlingen en medewerkers zijn opgenomen in het leerlingenstatuut.

Reglementen zijn te vinden onder ‘protocollen, procedures, reglementen en handboeken’.

Regels locatie Klazienaveen
Wij vinden het erg belangrijk dat het rustig is in de school. Rust zorgt voor veiligheid en geborgenheid. Hierdoor is er bij ons op school een plezierige en gezellige sfeer. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, hebben we samen met het leerlingenparlementraad, voor in de lessen en voor buiten de lessen regels opgesteld. Wij verwachten van de leerlingen en de medewerkers dat ze zich aan deze regels houden. Natuurlijk zijn er wel eens leerlingen die willen uitproberen wat er gebeurt als ze zich niet houden aan de regels. Ook daarover hebben wij afspraken gemaakt, zodat de leerlingen precies weten welke sancties er worden genomen. Hiervoor hebben wij een registratiesysteem. Bij het herhaaldelijk niet houden aan afspraken en regels bouwen sancties zich op. Gelukkig gebeurt dit niet vaak.

Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels met de leerlingen besproken. In het boekje ‘Zo doen we dat’ staat voor de leerlingen in begrijpelijke taal beschreven wat wij onder gewenst gedrag verstaan. Dit boekje nemen we aan het begin van het schooljaar met onze leerlingen door.

Alle locaties van het Esdal College zijn sinds 1 januari 2018 rookvrij voor leerlingen en medewerkers. Het Esdal College wil aansporen tot een gezonde leefstijl en sportiviteit, roken op de terreinen is dan ook niet toegestaan.

Ernstige schending van gedragsregels kan leiden tot schorsing van de leerling. Hierbij kunt u denken aan diefstal, gewelddadig gedrag, pesten, bedreiging, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag. In het geval van schorsing stelt de locatiedirectie de ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk op de hoogte. Bij schorsing langer dan één dag worden de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar geïnformeerd. In het kader van de privacy gebeurt de melding anoniem bij de inspectie. De leerplichtambtenaar krijgt een kopie van het schorsingsbesluit. De meest verregaande maatregel is verwijdering van de school. Indien na schorsing het gedrag van een leerling niet daadwerkelijk verbetert, kan er tot verwijdering van school worden overgegaan. Overigens kan dit ook gebeuren, als een leerling zich, zonder ooit geschorst te zijn geweest, aan zeer ernstig wangedrag schuldig maakt. De procedure Schorsing en verwijdering is vastgelegd in het Inrichtingsbesluit WVO. Dit besluit ligt ter inzage op de locatie. Een leerling kan ook van school worden verwijderd, indien het gedrag van ouder(s)/verzorger(s) een gevaar vormt voor leerlingen en/of medewerkers van de school.

Op basis van artikel 11e van de Wet op het Voortgezet Onderwijs kan het bevoegd gezag van een school voor vwo, havo en vmbo, met name voor leerlingen die verder gaan in de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning, na overleg met de ouders/verzorgers een leerling op individuele basis vrijstelling verlenen voor een vak. Deze vrijstelling wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleend. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welk onderwijs voor de leerling in de plaats komt voor het vak waarvoor vrijstelling is verleend. De inspectie wordt in kennis gesteld van de verleende vrijstelling en de gronden waarop deze vrijstelling berust. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de locatieleiding.

Load More

 

Begeleiding

Alle locaties van het Esdal College zijn veilige scholen, waar we werken vanuit onze kernwaarden: inspireren, presteren en respecteren. Vooral de kernwaarde respecteren betekent dat we op een goede en respectvolle manier met elkaar om willen gaan.

Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook en door wie dan ook, tolereren we niet. We hebben het vaak alleen over pesten, maar grensoverschrijdend gedrag gaat om meer dingen. Grensoverschrijdend gedrag kan allerlei vormen hebben, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, homo-intimidatie en pesten. In het Protocol Grensoverschrijdend gedrag staat beschreven wat we onder dat gedrag verstaan en hoe we handelen als we het constateren.

Voor de locatie Klazienaveen is mevrouw E. Moorman de antipestcoördinator: e.moorman@esdalcollege.eu

De decaan helpt met studiekeuzes. Dit kan zijn met het kiezen van het juiste vakkenpakket, maar ook met het kiezen van de goede vervolgopleiding.

Dhr. F. Smid is de decaan van de Praktische Onderwijsroute, f.smid@esdalcollege.eu.
Mevr. J. Dobben is de decaan van de Theoretische Onderwijsroute, j.dobben@esdalcollege.eu.

Als er vermoeden is van dyscalculie dan zal de dyscalculiespecialist, mevrouw Eikens (l.eikens@esdalcollege.eu), aan de hand van diagnostische gesprekken en testen in overleg met de zorgcoördinator beoordelen of verder onderzoek gewenst is. Een dyscalculieverklaring geeft recht op extra faciliteiten bij toetsen en examens.

In het eerste leerjaar worden leerlingen gescreend op dyslexie. Als een leerling in het risicogebied zit, dan wordt er eerst een hulpprogramma aangeboden waarna dan eventueel een onderzoek plaatsvindt. Een dyslexieverklaring geeft recht op meer tijd bij toetsen en extra faciliteiten. Ook krijgen leerlingen met een dyslexieverklaring begeleiding van onze dyslexiespecialist mevrouw Kasan (j.kasan@esdalcollege.eu).

Het Esdal College vindt het heel belangrijk om alle leerlingen de begeleiding te bieden die ze nodig hebben om met plezier hun schoolloopbaan met succes af te ronden. De meeste leerlingen hebben genoeg aan de basisondersteuning die alle locaties bieden.

Soms heeft een leerling (tijdelijk) wat extra ondersteuning nodig. Alle locaties van het Esdal College hebben in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven op welke manier ze die extra ondersteuning hebben georganiseerd.

Met de invoering van de nieuwe beroepsprofielen in het vmbo wordt veel aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). LOB is een vak dat vast op het rooster staat en wordt gegeven door LOB-docenten. In klas 1 leren de leerlingen hoe ze een loopbaandossier moeten opbouwen (waarin de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuipers centraal staan) en hoe ze dit kunnen presenteren. Ook is er veel aandacht voor leerstijl en studievaardigheden.

LOB blijft alle jaren op het rooster staan, ter voorbereiding van keuze voor profielen en vervolgopleiding.

Voor een brede oriëntatie volgen de leerlingen in leerjaar 1 lessen bij alle vijf beroepsprofielen. De lessen per beroepsprofiel duren vijf weken en leggen uit welke beroepen en werkzaamheden hierbij horen. De lessen starten met een beroepsoriëntatie en  daarna gaan de leerlingen concrete werkervaring opdoen. In de laatste week is er een LOB-activiteit ter evaluatie, zoals een bedrijfsbezoek. Ervaringen en foto- of filmmateriaal worden opgenomen in het loopbaandossier. Met behulp van de beoordelingen van de leerling en vakdocent, het beeldmateriaal en het evaluatieverslag voert de loopbaancoach een LOB-gesprek met de leerling.

Aan het eind van klas 1 kiezen leerlingen twee beroepsprofielen die ze in klas 2 gaan volgen. Het loopbaandossier is voor de leerling, mentor en loopbaancoach een hulpmiddel om deze keuze te maken.

Alle klassen hebben een mentor. We streven er naar dat de mentor veel lessen geeft aan de mentorklas. De mentor voert regelmatig gesprekken met de leerlingen en houdt de voortgang op school in de gaten. Voor de ouders/verzorgers is de mentor de contactpersoon voor als er vragen zijn.

Bij ‘wie is wie’ kunt u de namen en e-mailadressen van de mentoren vinden.

Op alle locaties van het Esdal College wordt motorisch remedial teaching aangeboden. Wanneer een leerling extra hulp op motorisch gebied nodig heeft, dan regelt de docent mrt dat.

Mrt kan gaan over de fijne motoriek van het schrijven en over de grove motoriek, zoals die bij sport en bewegen aan de orde is.

Alle leerlingen uit het eerste leerjaar worden gescreend op hun grove en fijne motoriek.

De mrt-docent kan, indien gewenst, nog een uitgebreide test afnemen. Op de schoollocatie wordt er dan extra geoefend.

Op elke locatie is een docent lichamelijk opvoeding geschoold in het herkennen van motorische problemen en het begeleiden daarvan.

Voorafgaand aan de uitgebreide test en de begeleiding neemt de mrt-docent altijd contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Mevrouw M. Koops van’t Jagt is voor het Esdal College de mrt-coördinator, m.koopsvantjagt@esdalcollege.nl.

Het Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe heeft voor leerlingen die leerproblemen en/of gedragsproblemen hebben, een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Dit is een locatie waarin specifieke ondersteuning voor deze leerlingen aanwezig is, o.a. een orthopedagoog.
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 worden leerlingen niet meer geplaatst in leerjaar 1 van het OPDC, maar in het reguliere VO of in het speciaal onderwijs. Er is in 2020-2021 nog wel een tweede leerjaar.
De leerlingen, die tijdelijk worden geplaatst op het OPDC, worden dusdanig opgevangen en begeleid, dat zij na verloop van tijd kunnen terugkeren in het reguliere onderwijs om daar met succes hun schoolloopbaan te kunnen afsluiten. Het OPDC beschikt over de expertise die noodzakelijk is om deze leerlingen op adequate wijze onderwijs te laten volgen.

De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zuidoost Drenthe zijn een samenwerkingsverband met elkaar aangegaan. Voor het ondersteuningsplan dat hieruit is voortgekomen en meer informatie over het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe, klik hier.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek, want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding. Als het toch nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormen in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt.

Hoe is passend onderwijs georganiseerd?
Met passend onderwijs hebben de scholen de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die worden aangemeld daadwerkelijk een goede plek te bieden. Hierbij werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs regionaal samen. Dit betekent dat als een school een leerling met een specifieke begeleidingsvraag niet kan plaatsen, de betreffende school ervoor moet zorgen dat de leerling op een andere school wordt toegelaten.

Wij maken gebruik van de diensten van het schoolmaatschappelijk werk. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen worden doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker. Leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen. Het schoolmaatschappelijk werk houdt wekelijks spreekuur in de school.

Om helder te kunnen aangeven welke ondersteuning scholen kunnen aanbieden, heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook staat daarin beschreven in welke situaties de scholen de ondersteuning niet kunnen bieden en wanneer ze doorverwijzen naar andere onderwijsvormen. Het Esdal College heeft ervoor gekozen om in dit schoolondersteuningsprofiel niet alleen de extra ondersteuning weer te geven, maar ook de basisondersteuning.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van de locatie Klazienaveen.

Wij stimuleren de bijzondere talenten van onze leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van sport of kunst. Het Esdal College biedt faciliteiten op maat die een optimale afstemming mogelijk maken tussen de studie enerzijds en de sport- of kunstbeoefening anderzijds. Elke locatie biedt mogelijkheden voor maatwerk voor talent en op elke locatie is een talentbegeleider aanwezig. Er zijn veel voorbeelden van leerlingen die op deze wijze kunnen excelleren met hun bijzondere talenten én een diploma halen. Voor de maatwerkmogelijkheden kan contact opgenomen worden met de talentbegeleiders van de locaties.

Voor meer informatie over maatwerk kun je contact opnemen met mevrouw G. Schotanus, teamleider via 088-0009660 of g.schotanus@esdalcollege.eu.

In sommige situaties kan een leerling tijdelijk niet deelnemen aan het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een gedragsproblematiek die in de klas niet te hanteren is.

Dan is een tijdelijke plaatsing in de Track voor de leerling en de klasgenoten beter. Daar krijgt de leerling een aangepast onderwijsprogramma en intensieve begeleiding door een team van specialisten. Het Esdal College maakt gebruik van de Track van het Samenwerkingsverband.

Individuele ondersteuning op maat wordt vorm gegeven vanuit de Trajectgroep. De Trajectgroep is een lokaal in school, waar door verschillende personen ondersteuning kan worden geboden als blijkt dat de leerling meer nodig heeft dan wat de vakdocent, mentor en ondersteuningslessen kunnen bieden. Leerlingen kunnen hier terecht tijdens lessen, voor of na schooltijd. Afspraken hierover worden met de leerling (en ouder(s)/verzorger(s)) gemaakt.

Er kunnen zich situaties voordoen die voor leerlingen zo persoonlijk en ingrijpend zijn, dat de leerling of zijn ouder(s)/verzorger(s) dit niet met reguliere begeleiders willen bespreken. Dit geldt met name voor problemen die betrekking hebben op ongewenste intimiteiten. In zodanige gevallen heeft de locatie twee vertrouwenscontactpersonen. De leerlingen kunnen bij hen terecht met de zekerheid dat alle informatie voorzichtig en respectvol behandeld wordt.

De vertrouwenscontactpersonen van de locatie Klazienaveen zijn mevrouw E. Moorman (e.moorman@esdalcollege.eu) en de heer H. Zomer (h.zomer@esdalcollege.eu).

Het Esdal College heeft ook een externe vertrouwenspersoon:

Het Esdal College heeft ook een externe vertrouwenspersoon:
De heer J. Wibbens
Hét Vertrouwensbureau BV
De Gang 1A
9531 JK Borger
Telefoon: 085-1055055
E-mail: algemeen@hetvtb.nl

Leerlingen worden op verschillende manieren begeleid in hun schoolloopbaan:

 • vakinhoudelijke begeleiding
 • sociaal-emotionele begeleiding
 • keuzebegeleiding
 • taalondersteuning
 • rekenondersteuning
 • talentbegeleiding

Sommige leerlingen hebben voor het goed kunnen volgen van het lesprogramma voor een kortere of langere tijd extra ondersteuning nodig. Dit kan direct met het leren te maken hebben, omdat er bijvoorbeeld sprake is van dyslexie of dyscalculie. Het kan ook zijn dat vakdocenten constateren dat leerlingen voor een bepaald onderdeel meer hulp nodig hebben dan de docent tijdens de les kan bieden. In dit geval komt een leerling in aanmerking voor speciale ondersteuningslessen. Deze lessen vinden onder schooltijd plaats en zijn verplicht. Het kan ook gaan om factoren die indirect met het leren te maken hebben. Hierbij hebben we het over zaken als faalangst, beperkingen in de motoriek, doorzettingsvermogen of onvoldoende weerbaar zijn en je daardoor niet goed thuis voelen in een groep. Hiervoor hebben we een aantal trainingsprogramma’s, waarbij leerlingen tips krijgen over hoe ze hiermee kunnen omgaan. Uiteindelijk hopen we dan dat deze zaken het leren niet meer op een negatieve manier beïnvloeden.

Wij hebben hulpprogramma’s voor:

 • dyslexie
 • faalangst
 • sociale vaardigheden en weerbaarheid
 • motorische remedial teaching
 • dyscalculie

Verschillende mensen in de school houden zich bezig met leerlingbegeleiding:

 • mentor
 • decaan
 • teamleider
 • zorgcoördinator
 • vertrouwenscontactpersoon
 • schoolmaatschappelijk werker
 • jeugdarts
 • leerplichtambtenaar
 • zorgadviesteam
 • jeugdagent

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen hoe wij de zorg en begeleiding op school ingericht hebben.

In het zorg- en adviesteam (ZAT) spreken de leerplichtambtenaar, de wijk- of jeugdagent, de jeugdarts, de schoolmaatschappelijk werker en vertegenwoordigers van de school met elkaar.

Het ZAT komt gedurende het schooljaar een aantal keer samen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de leerlingen met hulpvragen die verder gaan dan alleen onderwijsproblematiek besproken. Eén van de belangrijkste doelen van het ZAT is het snel inzetten van passende en afgestemde ondersteuning.

Ouders/verzorgers en leerlingen van 16 jaar of ouder dienen toestemming te geven om in het ZAT besproken te worden.

Er zijn werkafspraken gemaakt om de vertrouwelijkheid en de zorgvuldigheid van de besprekingen te waarborgen.

Load More

 

Beleid

Wij voeren een terughoudend beleid m.b.t. sponsoring. De school onderschrijft het Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. De kern van dit convenant, dat het ministerie van OCW in 2009 met veertien organisaties heeft afgesloten, is:

 • nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen
 • bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid
 • de samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen
 • de kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring

Indien de school van plan is om sponsorgelden en donaties te ontvangen, dan heeft de medezeggenschapsraad of deelraad voorafgaand instemmingsrecht.

Load More

 

Contact Wie is wie

Esdal College locatie Klazienaveen
Van Echtenstraat 22
7891 LM Klazienaveen

tel.: 088-0009660
klazienaveen@esdalcollege.nl

De teamleiders geven leiding aan de docententeams van de afdeling. Na de mentor zijn de teamleiders het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers als er vragen of problemen zijn met betrekking tot de leerling of de klas.

De teamleiders van de locatie Klazienaveen zijn:

Organisatie
De school is ondergebracht in een stichting: Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Emmen en omstreken. Het jaarverslag, waarin opgenomen de jaarrekening, treft u hier aan.

Raad van toezicht
De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn terug te vinden in de statuten van het Esdal College en nader uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht. Zie hiervoor het Handboek Governance.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:
• de heer mr. drs. A Regtop (voorzitter)
• mevrouw dr. mr. E.M. Klop (vicevoorzitter)
• mevrouw drs. K.F.J. Jager
• de heer ing. A. Farokhi
• de heer drs. G. Hidding

Rooster van aftreden/ hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht
Voor het rooster van aftreden en de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht, klik hier.

Directeur/bestuurder
De directeur/bestuurder van het Esdal College is de heer L.M.M. Kooistra. De heer Kooistra heeft, behoudens het voorzitterschap van de algemene ledenvergadering van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02 en de functie van secretaris van het bestuur van VV Zuidhorn, geen (on)bezoldigde nevenfuncties, zie ook het reglement criteria nevenfuncties directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder conformeert zich aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO. De directeur/ bestuurder heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag van het Esdal College en is belast met het besturen van de scholengemeenschap. Hij heeft tot taak het uitzetten van de strategie van de school en het vertalen daarvan naar concrete doelstellingen voor de schoollocaties en ziet toe op het behalen ervan. Het beoordelingskader van de directeur/bestuurder treft u hier aan.

Kerndirectie
De heer L.M.M. Kooistra vormt samen met mevrouw M.A.A. Kolker de kerndirectie. De kerndirectie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de scholengemeenschap. Zij zijn bereikbaar via m.kooistra@esdalcollege.nl en g.kolker@esdalcollege.nl

Locatiedirecties
Locatie Oosterstraat: de heer F.W. Lindeman, locatiedirecteur en de heer R. Jalving, adjunct-locatiedirecteur
Locatie Boermarkeweg: de heer B. Kroesen, locatiedirecteur
Esdal Vakcollege Emmen: de heer G.B. Benes, locatiedirecteur
Locatie Borger: mevrouw K. Elferink, locatiedirecteur
Locatie Klazienaveen: de heer G.B. Benes, locatiedirecteur
Locatie Oosterhesselen: mevrouw K. Elferink, locatiedirecteur

De locatiedirecteuren worden ondersteund door diverse teamleiders. De locatiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun locatie. Hun verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid staat beschreven in het managementstatuut, hetgeen terug te vinden is in het Handboek Governance.

CODE NAAM E-MAILADRES
iah Ahlers, Ilona onderwijsassistent i.ahlers@esdalcollege.eu
wbl Bal, Wouter teamleider P.O. w.bal@esdalcollege.eu
gbe Benes, Gerrie locatiedirecteur g.benes@esdalcollege.eu
sbe Benus, Sanne docent s.benus@esdalcollege.eu
lbd Bodde, Leonie docent l.bodde@esdalcollege.eu
rbo Boerhof, René docent r.boerhof@esdalcollege.eu
wbt Booster, Wendy docent w.booster@esdalcollege.eu
abi Buitendijk, Anita ICT a.buitendijk@esdalcollege.eu
gca Caat, Gerjan ten docent g.tencaat@esdalcollege.eu
dda Damme, van Daniëlle docent d.vandamme@esdalcollege.eu
mda Danser, Marleen roostermaker
bdi Dijkstra, Berjan ICT b.dijkstra@esdalcollege.eu
hdi Dijkstra, Harma docent h.dijkstra@esdalcollege.eu
jdo Dobben, Jacqueline docent + decaan T.O. j.dobben@esdalcollege.eu
cdk Dokter, Cor concierge
mdr Droste, Miranda docent m.droste@esdalcollege.eu
lek Eikens, Laura docent l.eikens@esdalcollege.eu
sei Eising, Sander docent s.eising@esdalcollege.eu
sen Ensing, Sanne docent s.ensing@esdalcollege.eu
jhg Haddering, Janine docent j.haddering@esdalcollege.eu
mhk Haak, Marc van der docent m.vanderhaak@esdalcollege.eu
pha Hake, Patricia docent p.hake@esdalcollege.eu
dhe Heller, Dorien docent d.heller@esdalcollege.eu
mjs Jakobs, Mark docent m.jakobs@esdalcollege.eu
jsk Kasan, Joyce docent j.kasan@esdalcollege.eu
mke Kempkens, Martijn docent m.kempkens@esdalcollege.eu
bkp Koop, Brendy docent b.koop@esdalcollege.eu
hku Kuiper, Heleen docent h.kuiper@esdalcollege.eu
sla Lange, Suzanna de docent s.delange@esdalcollege.eu
ala Langen, Arnoud docent a.langen@esdalcollege.eu
rln Lankhorst, Ria kantinemedewerker
mlv Loves, Manfred docent m.loves@esdalcollege.eu
plo Loves, Paulien docent en trajectgroep medewerker p.loves@esdalcollege.eu
mmx Mol, Melvin docent m.mol@esdalcollege.eu
emo Moorman, Esther zorgcoördinator e.moorman@esdalcollege.eu
rni Niemeijer, Renate docent r.niemeijer@esdalcollege.eu
hos Os, Henk van docent h.vanos@esdalcollege.eu
lot Otter-Eising, Leonie docent l.otter@esdalcollege.eu
jou Oudegeest, Jacqueline docent j.oudegeest@esdalcollege.eu
rpe Peters, Remmie teamleider T.O. r.peters@esdalcollege.eu
mph Philips, Margreet docent m.philips@esdalcollege.eu
ari Reinders, Anne docent a.reinders@esdalcollege.eu
jro Roede, Jan docent j.roede@esdalcollege.eu
pro Rolink, Peter docent p.rolink@esdalcollege.eu
gru Rutgers, Greet administratie
dsa Sanna, Daniëlle docent d.sanna@esdalcollege.eu
rsa Santing, Reah docent r.santing@esdalcollege.eu
hsx Schepers, Herma docent h.schepers@esdalcollege.eu
psc Schnieders, Paul docent p.schnieders@esdalcollege.eu
gsh Schotanus, Gini teamleider J.C. g.schotanus@esdalcollege.eu
rsi Siebum, Ruud onderwijsassistent BWI
asl Sluis, Abelina van der docent a.vandersluis@esdalcollege.eu
fsi Smid, Frank docent + decaan P.O. f.smid@esdalcollege.eu
rsu Stuifzand, Rick docent r.stuifzand@esdalcollege.eu
mvy Veen, Marit van der onderwijsassistent Z&W
rve Veenker, Riet administratie
hvi Vink, Henriëtte docent h.vink@esdalcollege.eu
ivo Voss, Ingrid docent i.voss@esdalcollege.eu
rwi Wildschut, rwi docent r.wildschut@esdalcollege.eu
mwt Withaar, Michel docent m.withaar@esdalcollege.eu
dwo Wobben, Dennis docent d.wobben@esdalcollege.eu
mwo Wolbers, Manon docent m.wolbers@esdalcollege.eu
hzo Zomer, Henri docent h.zomer@esdalcollege.eu

 

Load More

 

Directie

De Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Emmen en omstreken. Deze stichting wordt bestuurd door de heer L.M.M. Kooistra, directeur/bestuurder. Samen met het lid kerndirectie, mevrouw M.A.A. Kolker, vormt de directeur/bestuurder de kerndirectie.

Het postadres van de directeur/bestuurder:
Postbus 2041
7801 CA Emmen
Tel. 088 000 9 600
m.kooistra@esdalcollege.nl

Het Esdal College heeft een kerndirectie, bestaande uit twee leden:

 • de heer L.M.M. Kooistra, directeur/bestuurder
 • mevrouw M.A.A. Kolker, lid kerndirectie

De locatiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor de totale organisatie van de locatie.
Locatiedirecteur: de heer G.B. Benes.

Load More

 

Groep-8

In het Esdal Magazine kun je lezen wat er te kiezen valt op de locaties. Nieuwsgierig? Download ‘m hier.

Load More

 

Kernwaarden

Wij willen onze leerlingen inspireren door het onderwijs zo aan te bieden dat ze geboeid en gemotiveerd raken. Dit doen wij door ons onderwijs voortdurend te evalueren en te verbeteren. We doen dat o.a. door de roosters flexibel te maken, waardoor er meer keuzemogelijkheden ontstaan voor leerlingen. We leveren steeds meer maatwerktrajecten, benutten de verschillen tussen leerlingen en bieden een intensieve begeleiding. Door een school te zijn die bruist en waar leuk en leerzaam hand in hand gaan, zijn wij voor onze leerlingen een bron van inspiratie.

Wij streven ernaar het beste uit onszelf en onze leerlingen te halen: we hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet. Wij houden op onze school rekening met verschillen tussen leerlingen: de school wil alle leerlingen extra uitdagingen bieden. Om dit te kunnen waarmaken, vragen wij ook veel van onze medewerkers. Zij scheppen de voorwaarden voor leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen.

Eén ding hebben al onze locaties gemeen, namelijk dat wij een school zijn waar je levensovertuiging, je cultuur, je huidskleur, je achtergrond, je seksuele geaardheid of je maatschappelijke positie geen rol spelen bij de toelating. Iedereen is welkom. De leerlingen en onze medewerkers hebben respect voor anderen en hun opvattingen. Dit betekent dat we in de lessen maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken zoveel mogelijk vanuit verschillende invalshoeken benaderen. We bespreken verschillen in opvattingen in een sfeer van verdraagzaamheid. Zo willen wij een school zijn die voor de leerlingen een goede voorbereiding is op het samenleven en samenwerken met verschillende mensen.

Naast respecteren, zijn inspireren en presteren kernwaarden van waaruit wij op school handelen en leren. Deze waarden liggen ten grondslag aan de omgangsvormen die wij op onze school hanteren. Deze omgangsvormen, en de daaruit voortvloeiende regels, geven duidelijke grenzen aan.

Load More

 

Klachten

Het Esdal College is aangesloten bij:
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 28 09 590
www.onderwijsgeschillen.nl

De school kent een officiële klachtenregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen. Het Esdal College is zich er echter van bewust dat klachten ook een signaalfunctie hebben, waarmee we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Officiële procedures zijn nodig, maar wij geven er de voorkeur aan problemen bespreekbaar te maken. Veelal zal dan blijken dat klachten op locatieniveau tot tevredenheid kunnen worden afgehandeld. In eerste instantie is de mentor altijd de eerstaangewezen persoon. Hij of zij zal de klacht bespreken. Afhankelijk van de klacht kan het echter ook voorkomen dat de klacht behandeld wordt door iemand anders uit de schoolorganisatie, zoals een teamleider of een lid van de locatieleiding. Als dat niet leidt tot een oplossing dan kan een klacht ingediend worden bij de directeur/bestuurder.

Het kan ook voorkomen dat de melding c.q. klacht zodanig is dat een externe, niet aan de school verbonden vertrouwenspersoon, de heer J. Wibbens, ingeschakeld wordt. De aan de locaties verbonden vertrouwenscontactpersonen wijzen hierbij de weg. Als de melding c.q. klacht niet naar tevredenheid is behandeld, is de volgende stap die naar het bevoegd gezag en uiteindelijk naar de Landelijke Klachtencommissie.

Meldpunt vertrouwensinspecteur
Is uw kind op school op een erg onaangename manier lastiggevallen? Misschien kunt u dan de hulp gebruiken van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • lichamelijk geweld
 • grove pesterijen
 • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 1113111 (lokaal tarief).
Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

Klachten in geval van:

 • Het eindexamen over sancties naar aanleiding van onregelmatigheden kunnen worden ingediend bij de Commissie van Beroep, zoals omschreven in het Examenreglement;
 • Een besluit van de rapportenvergadering aangaande de overgang kunnen worden ingediend bij de locatieleiding;
 • Een geschil aangaande de medezeggenschap kunnen worden ingediend bij de Landelijke Commissie Geschillen WMS.

Klik hier voor de klachtenregeling van het Esdal College

Medewerkers en leerlingen, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, kunnen bij de vertrouwenspersoon integriteit een vermoeden van een misstand binnen het Esdal College melden. De vertrouwenspersoon is speciaal belast met de afhandeling van meldingen van betrokkene in het kader van de Klokkenluidersregeling. Ook kunnen betrokkenen bij de vertrouwenspersoon integriteit een vermoeden van een met de Integriteitscode strijdige handeling melden.

Vertrouwenspersoon integriteit bij het Esdal College is mevr. B.J. Bodenstaff.
Telefoonnummer: 06 130 264 16
E-mail: b.j.bodenstaff@hetnet.nl

Load More

 

Kwaliteit

 

Percentage geslaagd in 2016 2017 2018 2019 2020
Locatie Oosterstraat  
vwo 93,5 94,3 90,9 84,9 100
havo 89,3 86,9 82,8 80,9 97,9
Locatie Boermarkeweg  
mavo 99,2 96,2 92,2 93,9 100
Esdal Vakcollege Emmen  
vmbo-basisberoepsgericht 96,9 96 100 92,9 100
vmbo-kaderberoepsgericht 97,8 96,9 97,5 100 100
Locatie Klazienaveen  
vmbo-basisberoepsgericht 100 100 100 100 100
vmbo-kaderberoepsgericht 100 100 100 96,6 100
vmbo-gemengde leerweg 100       100
mavo 100 92,5 97,9 100 100
Locatie Oosterhesselen  
vmbo-basisberoepsgericht 100 100 100 100 100
vmbo-kaderberoepsgericht 82,4 94,1 100 100 100
mavo 95,7 100 100 88,9 100
Locatie Borger  
vmbo-basisberoepsgericht 100 83,3 100 100 100
vmbo-kaderberoepsgericht 100 92,3 87,5 100 100
mavo 95,8 92,1 97,9 88,5 100

Het Esdal College valt onder de inspectie te Zwolle.

Het postadres is:
Inspectie van het Onderwijs, Toezicht VO
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
088 – 6696060

Scholen worden regelmatig bezocht door de onderwijsinspectie. De resultaten van deze bezoeken worden gepubliceerd op het internet en zijn terug te vinden op www.onderwijsinspectie.nl onder het kopje ‘Inspectierapporten scholen en instellingen’.

De kwaliteit van ons onderwijs is een uitkomst van feitelijke gegevens, prestaties van leerlingen, betrokkenheid van ouders/verzorgers en inzet van docenten. De feitelijke gegevens als bevorderingspercentages, slagingspercentages en verblijfsduur geven een goed beeld. We streven naar een zo hoog mogelijk aantal leerlingen dat overgaat of slaagt. Daarnaast richten we ons ook op sociaal- emotionele aspecten, zoals het welbevinden van leerlingen, die onder andere aan de orde komen in mentorbesprekingen en docentenvergaderingen. Jaarlijks meten we de leerlingtevredenheid. De uitkomst van deze enquête is te vinden op de website van Scholen op de kaart, www.scholenopdekaart.nl. Jaarlijks volgen we op diverse manieren de tevredenheid van ouders/verzorgers, door onder andere panelgesprekken, gesprekken met de ouderraden en de oudergeleding in de (d)mr.

Een goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) vinden we heel belangrijk. De decanen en mentoren van het Esdal College helpen leerlingen goede keuzes te maken.

Voor de leerresultaten van onze leerlingen verwijzen wij graag naar de examenresultaten.

Docenten zijn optimaal op hun taak berekend. Een eerste vereiste is dat zij bevoegd zijn of op korte termijn (maximaal 4 jaar) bevoegd raken voor de lessen die zij geven. Omdat bevoegdheid alleen nog geen garantie is voor goed onderwijs, worden nieuwe docenten begeleid door ervaren docenten en coaches en worden er met alle docenten regelmatig gesprekken gevoerd. Natuurlijk is er ook scholing voor de medewerkers. Scholing is onmisbaar bij alle veranderingen in het onderwijs. Docenten willen de veranderingen op de voet volgen en hun lessen steeds aanpassen aan de vernieuwingen. De resultaten van het onderwijs zelf worden jaarlijks door de onderwijsinspectie beoordeeld. Mede aan de hand daarvan verbeteren we docenten hun onderwijs voortdurend.

Op www.owinsp.nl kunnen de kwaliteitskaarten van de school worden geraadpleegd.

Kwaliteit
De wereld waarin wij leven is de laatste jaren sterk veranderd. Denk maar aan de opkomst van de nieuwe (sociale) media: computer, iPad, mobiele telefoon, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube etc. Ze zijn niet meer weg te denken en zijn van grote invloed op de manier waarop jongeren, maar ook volwassenen, met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Dit betekent ook dat het onderwijs mee moet veranderen. Ook wij zijn daar voortdurend mee bezig.

We proberen ons onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en bij alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Het gaat toch in de eerste plaats om de leerprestaties en uiteindelijk moet een leerling het diploma halen dat past bij de mogelijkheden. We hebben een systeem ontwikkeld, waarbij we iedere leerling nauwlettend volgen voor wat betreft de prestaties die er worden geleverd. Daar waar nodig sturen we bij.

Keuze
We willen niet alleen goed, maar ook aantrekkelijk onderwijs geven. Hiermee bedoelen we dat we in onze lessen en overige activiteiten willen inspelen op de talenten van leerlingen. Daarom kennen we naast de gewone lessen ook keuzelessen.

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen talenten en voorkeuren hebben. Tijdens de keuzelessen krijgen leerlingen de kans om zich nog verder te ontwikkelen in hun talenten. Voor de één zal dat op het gebied van sport zijn, een ander zal misschien kiezen voor de creatieve kant.

In het lesrooster van leerjaar 1 zijn twee uur per week opgenomen voor keuzeactiviteiten. Meerdere keren per jaar mogen leerlingen kiezen waar ze zich verder in willen ontwikkelen. Daar zit altijd het onderdeel sport bij, maar soms ook koken, techniek en creatief.

Talent
Wij hebben de laatste jaren een eigen kijk op het onderwijs ontwikkeld. Daarmee onderscheiden we ons van alle andere scholen in onze regio. We kijken altijd heel goed wat een leerling nodig heeft om goed te kunnen presteren en wat weer nodig is om een goede start te kunnen maken in het vervolgonderwijs. In onze opvatting heeft iedere leerling talent. We vinden het onze taak om in ons onderwijs het hoogste rendement uit de talenten van de leerlingen te halen. Wij verwachten van onze medewerkers dat ze ervoor zorgen dat iedere leerling:

 • in een prettige en veilige sfeer en omgeving kan werken, waarbij alle leerlingen ondervinden dat ze iets kunnen, iemand zijn en erbij horen
 • zo optimaal mogelijk kan profiteren van de individuele voorkeuren ten aanzien van leerstijl en leermotivatie
 • gelegenheid krijgt om de aanwezige talenten te tonen, zodat door het opdoen van succeservaringen het gevoel van eigenwaarde wordt versterkt
 • de vrijheid krijgt om keuzes te maken binnen een uitdagende leeromgeving
 • leert medeverantwoordelijkheid te dragen voor de eigen ontwikkeling

Op www.scholenopdekaart.nl geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. Aan de hand van indicatoren over onderwerpen als: algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering, worden de cijfers gepresenteerd en kunnen deze worden vergeleken met die van andere scholen.

Klik hieronder voor de SchoolVensters (via Scholenopdekaart.nl) van de locatie Klazienaveen:
Esdal College locatie Klazienaveen

Periodiek worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen en medewerkers. De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. De uitkomsten van de onderzoeken onder leerlingen zijn te vinden op Scholen op de kaart, www.scholenopdekaart.nl.

Schooljaar 2018-2019

Locatie onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo bovenbouw totaal per locatie totaal in % per locatie
Oosterstraat 0 0 3 3 0,22%
Boermarkeweg 0 2 0 2 0,43%
Weerdingerstraat 0 1 0 1 0,44%
Borger 1 0 0 1 0,57%
Klazienaveen 0 0 0 0 0,00%
Oosterhesselen 1 0 0 1 0,50%
Totaal Esdal College 2 3 3 8 0,27%

Er is sprake van een daling van het aantal (voortijdig) schoolverlaters, van 0,77% in het vorige schooljaar naar 0,27%.

Load More

 

Leerlingbetrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen zelf mee mogen denken en beslissen over zaken die hen direct aangaan. Daarom hebben wij een leerlingenparlement. Het leerlingenparlement bestaat uit gekozen klassenvertegenwoordigers van een leerjaar. Meerdere keren per jaar komt het leerlingenparlement met de teamleiders of docenten bij elkaar om te praten over onderwerpen die er spelen of wensen die er zijn. Om de stem van leerlingen in de dmr te vertegenwoordigen, overlegt de locatiedirecteur een aantal keren per schooljaar met leerlingen van de bovenbouw die zitting hebben in het leerlingenparlement.

De medezeggenschap is op het Esdal College kleinschalig georganiseerd. Het Esdal College als geheel heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft advies- dan wel instemmingsbevoegdheid over onderwerpen die betrekking hebben op het gehele Esdal College. Elke locatie heeft daarnaast een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR), waarvan een aantal leden is afgevaardigd naar de centrale MR.

In de medezeggenschapsraden zitten vertegenwoordigers vanuit de medewerkers, de ouders/verzorgers en de leerlingen.

Samenstelling MR

Naam Locatie Ouder/leerling/personeel
Marc van der Haak Oosterstraat Personeel (OP)
Wilma Jansen Oosterstraat Personeel (OP)
Esther Ket Oosterstraat Ouder
Carlijn Katerberg Oosterstraat Leerling
Anja Dekker Boermarkeweg Personeel (OP)
Theo Hein Boermarkeweg Personeel (OOP)
Monique Baron Boermarkeweg Ouder
Henri Zomer (voorzitter) Klazienaveen Personeel (OP)
Henry de Roo Klazienaveen Ouder
Debby Hoving Klazienaveen Ouder
Iris de Vos Esdal Vakcollege Emmen Personeel (OP)
Vacant Esdal Vakcollege Emmen Ouder
Pauél Veenstra Borger Personeel (OP)
Vacant Borger Ouder
Helma Pruijm (secretaris) Oosterhesselen Personeel (OOP)
Martin Eising Oosterhesselen Ouder

 

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

Load More

 

Leerplicht verzuim verlof

Wij vinden aanwezigheid op school noodzakelijk. Het maakt de kans op een succesvolle schoolloopbaan groter. Daarom houden we het verzuim nauwkeurig bij. We letten natuurlijk op ongeoorloofd afwezig zijn (spijbelen), maar ook op verlofaanvragen, het aantal ziekmeldingen en het aantal keren dat een leerling te laat komt. Bij verlofaanvragen hanteren we de regels zoals die door de gemeentelijke afdeling leerplicht worden voorgeschreven.

De volledige leerplicht houdt op aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden. Tot die tijd moet de leerling vijf dagen per week naar school. Hierna geldt voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben behaald, tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar de zogenaamde kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht houdt het behalen van een mbo-, een havo- of een vwo-diploma in. In de jaren dat de leerling leerplichtig is, moeten de ouder(s)/verzorger(s) ervoor zorgen dat de leerling de school bezoekt en alle lessen volgt.

De schoolleiding is wettelijk verplicht de afwezigheid bij te houden en ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente en via het digitaal verzuimloket bij DUO-IB-Groep. De schoolleiding is verplicht een melding te doen zodra een leerling totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was. Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken. De ambtenaar stuurt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie.

Ook kan de leerplichtambtenaar het verzuim melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet hij als hij vindt dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen geen effect hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen. Deze maatregel geldt alleen voor leerlingen van 16 en 17 jaar die geen startkwalificatie hebben.

De rechter kan de leerplichtige jongere vanaf 12 jaar een taakstraf of een geldboete geven. Kwalificatieplichtige jongeren kunnen een geldboete krijgen. Ook ouders/verzorgers kunnen een geldboete krijgen. In ernstige gevallen kan de rechter een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd opleggen.

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar biedt hulp als een leerling door (dreigend) schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in zijn vorming en ontplooiing wordt belemmerd. Hierbij werkt hij/zij intensief samen met scholen, hulpverleningsinstanties, justitie en anderen. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld door de school of door ouder(s)/verzorger(s).

Als er sprake is van verzuim, spijbelgedrag, dreigende schooluitval, veelvuldige ziekmeldingen, maar ook vaak te laat komen, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook ouders/verzorgers kunnen dit doen.

De leerplichtambtenaar gaat eerst in gesprek met de leerling om de reden van het gedrag te achterhalen. Geen zin hebben in school kan de oorzaak zijn van vaak te laat komen of spijbelen. Soms is er ook sprake van achterliggende problemen. Ouder(s)/verzorger(s), school, maar ook Bureau Jeugdzorg, het maatschappelijk werk of een andere hulpverlenende instantie kunnen dan worden ingeschakeld.

De leerplichtambtenaar biedt hulp als een leerling door (dreigend) schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in zijn vorming en ontplooiing wordt belemmerd. Hierbij werkt zij intensief samen met scholen, hulpverleningsinstanties, justitie en anderen. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld door de school of door ouder(s)/verzorger(s).

Als er sprake is van verzuim, spijbelgedrag, dreigende schooluitval, veelvuldige ziekmeldingen, maar ook vaak te laat komen, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook ouders/verzorgers kunnen dit doen.

De leerplichtambtenaar gaat eerst in gesprek met de leerling om de reden van het gedrag te achterhalen. Geen zin hebben in school kan de oorzaak zijn van vaak te laat komen of spijbelen. Vaak is er ook sprake van achterliggende problemen. Ouder(s)/verzorger(s), school, maar ook Bureau Jeugdzorg, het maatschappelijk werk of een andere hulpverlenende instantie kunnen dan worden ingeschakeld.

Leerlingen die spijbelen, halen de uren die ze gemist hebben dubbel in na schooltijd. In die tijd moet de leerling studeren. Lukt dat niet, dan draagt de school de leerling ander werk op. Bij veelvuldig spijbelen worden er verdere maatregelen genomen, zoals het inschakelen van de leerplichtambtenaar.

Om verlof aan te vragen, dienen ouders/verzorgers contact op te nemen met de teamleider van de leerling. Met een formulier kan dan een verzoek worden gedaan voor verlof. De aanvraag wordt getoetst aan de wet leerplicht. De school moet zich hieraan houden bij het verlenen van het verlof. Het verlof dient minimaal 8 weken van tevoren aangevraagd worden. Bij ziekte of afwezigheid in verband met een bezoek aan een dokter of specialist kan contact worden opgenomen met de administratie. Alleen ziekmeldingen kunnen ook door ouders/verzorgers via Magister worden doorgegeven. Ze moeten dit wel voor iedere opeenvolgende dag dat de leerling ziek is opnieuw doorgeven.

Verlof wegens bijzondere familieomstandigheden moet worden aangevraagd bij de locatieleiding. Het is gewenst om een uitnodiging of een kaart mee te nemen. Vervroegde vakantie of verlate terugkomst van vakantie is niet mogelijk, de wet staat dit niet toe. We wijzen erop dat slechts in zeer hoge uitzonderingsgevallen van de normale vakantieregeling afgeweken kan worden. Vraag het verlof tijdig aan (minstens acht weken van te voren) met vermelding van de reden. De locatiedirectie bepaalt wanneer er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie.

We gebruiken een afwezigheidsmelding in Magister. De docent voert elke les in wie op dat moment aanwezig is. Zo hopen we ongeoorloofd lesverzuim te voorkomen. Als een leerling niet door de ouder(s)/verzorger(s) is afgemeld, proberen we zo spoedig mogelijk contact op te nemen om te kijken wat er aan de hand is. De administratie houdt een registratiesysteem bij. Een leerling die meerdere keren te laat komt, krijgt te maken met sancties. Een leerling die ongeoorloofd afwezig is, of te vaak te laat komt, wordt opgeroepen door de leerplichtambtenaar.

Bij afwezigheid worden ouders/verzorgers verzocht hun kind voor aanvang van de lessen afwezig te melden. Bij tandarts- of doktersbezoek volstaat ook een vooraf ingeleverd ondertekend briefje.

Leerlingen die tussentijds ziek naar huis willen, moeten zich melden bij de administratie en eerst telefonisch contact opnemen met ouders/verzorgers om toestemming te vragen. Een leerling mag niet eerder alleen naar huis voordat de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor toestemming hebben gegeven.

In leerjaar 3 en 4 werken we al met een examenprogramma. Daarvoor zijn heel duidelijke regels. Zo moeten ouders/verzorgers bij ziekte hun kind afmelden voordat een tentamen begint.

Ouders/verzorgers kunnen de aan hen gekoppelde leerling(en) ziekmelden via het ouderaccount in Magister.

Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Ziekmelden dient voor 08.15 uur te gebeuren.
 • Ziekmelden kan alleen voor dezelfde of de volgende dag.
 • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de vrijdag.
 • Indien uw kind na het weekend nog ziek is, dient u uw kind opnieuw ziek te melden.
 • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag.
 • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere ingeplande activiteiten. Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder/verzorger een melding.
 • Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte, verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) contact op te nemen met de betreffende mentor van uw kind (telefonisch of per e-mail).

Het ziekmelden via Magister gaat als volgt:

 • Kies Afwezigheid en klik op Melden.
 • Selecteer de datum en voer desgewenst een opmerking in.
 • Klik rechtsboven op Versturen en geef Akkoord. Op dat moment is de ziekmelding verwerkt.

Uitleg schermen Magister App

Als u aan meerdere leerlingen die bij ons op school zitten gekoppeld bent in Magister, is het uiteraard van belang dat u de ziekmelding bij de juiste leerling opgeeft. In Magister kunt u in dat geval rechts bovenaan switchen tussen de leerlingen. Mocht dit via de app van Magister niet mogelijk zijn, dan adviseren wij u om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. Hierna moeten alle aan u gekoppelde leerlingen zichtbaar zijn in Magister.

Load More

 

Locatie klazienaveen

Buitenschoolse activiteiten
Leerlingen zijn op school om te leren. Een goede en gezellige sfeer is hierbij heel belangrijk, daarom is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Een aantal keren per jaar organiseren wij activiteiten. Veel leerlingen genieten ieder jaar weer van het dagje skiën in Bottrop, een survivaldag, de keuzedag, de excursies in leerjaar twee naar een grote stad of Tsjechië, in leerjaar drie een meerdaagse excursie naar een nader te bepalen plaats en soms een filmavond of een schoolfeest.

Internationalisering
Door de moderne media is de leefwereld van leerlingen veel groter geworden. Ze komen de hele wereld over. Wij vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen echt in contact komen met leerlingen uit andere landen. Daarom organiseren we uitwisselingen met scholen uit het buitenland. Eerst kennismaken via internet, e-mail en andere media en vervolgens bij elkaar op bezoek. Dan wordt er samen een thema uitgewerkt. Op dit moment hebben we contacten met scholen in Duitsland, Polen en Zweden.

Sportactiviteiten
Sport neemt een belangrijke plek in bij ons op school. We hebben de beschikking over twee moderne gymzalen en een prachtig kunstgrasveld met atletiekbaan. Voor alle leerlingen staat sport op het lesrooster, variërend van twee tot vier uur per week. Leerlingen die dat willen, kunnen bovendien tijdens de keuze-uren voor nog meer extra sport kiezen. Jaarlijks draaien wij een sportprogramma waarbij we leerlingen stimuleren en voorbereiden om mee te doen aan de Esdal Loop tijdens het Drenthe Loopfestijn in Klazienaveen. Ook worden er sporttoernooien, een zeskamp en sportdagen georganiseerd.

Culturele voorstellingen
Een aantal docenten zorgt er ieder jaar weer voor dat er leuke en leerzame voorstellingen zijn voor de leerlingen. Deze vinden vrijwel altijd onder schooltijd plaats. We nodigen daarvoor artiesten uit die erin zijn gespecialiseerd om kunst en cultuur onder de aandacht van jongeren te brengen. Ook worden er voorstellingen buiten school bezocht. Voor de bovenbouwklassen worden er speciale CKV-weken georganiseerd.

Esdal College locatie Klazienaveen
Van Echtenstraat 22
7891 LM Klazienaveen

tel.: 088-0009660
klazienaveen@esdalcollege.nl

Alle leerlingen krijgen een aanbod van Kunst en Cultuur door middel van voorstellingen, excursies en/of workshops. In leerjaar drie wordt door middel van een ckv-themaweek voldaan aan de eisen die de overheid stelt aan kunstzinnige en culturele vorming. Daarnaast krijgen alle leerlingen elk jaar een cultuurpas waarmee zij korting kunnen krijgen bij theatervoorstellingen, musea en bij sommige winkels. Deze pas wordt ook gebruikt voor entree bij musea en korting op het reizen per trein tijdens buitenschoolse activiteiten. Leerlingen kunnen deze pas zelf activeren en een app downloaden op hun telefoon.

De school hecht veel waarde aan een goede communicatie met alle betrokkenen.

Communicatie met leerlingen verloopt zoveel mogelijk via Magister en via de schoolmail. Het huiswerk en andere vak gerelateerde informatie wordt door de docenten gecommuniceerd via de Magisteragenda en ELO (elektronische leeromgeving).

Ouders/verzorgers worden via de Magistermail op de hoogte gebracht van ouderavonden informatieavonden. Via de website van de school en via mail wordt algemene informatie en nieuws gecommuniceerd.

Belangrijke gepersonaliseerde correspondentie gaat per post.

Gevonden voorwerpen worden ingeleverd bij de conciërge. Ieder jaar blijven er enorme hoeveelheden materialen achter. Soms gaat het om kostbare spullen. Na verloop van tijd brengen we deze naar een goed doel. Het is raadzaam om je spullen van een merkteken te voorzien.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen er een gezonde leefstijl op na houden. In de lessen wordt er aandacht besteed aan gezond gedrag en op onze school wordt sport op allerlei manieren gestimuleerd.

Alle leerlingen starten in leerjaar één in het Junior College. In het Junior College proberen we de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. We doen dat onder meer door er samen met de leerlingen achter te komen wie ze zijn en wat ze kunnen. Dit doen we door de leerlingen veel ruimte te geven om te ontdekken, te ervaren en zich te oriënteren. We proberen hierbij de definitieve keuzes voor niveau of richting zo lang mogelijk uit te stellen. We maken steeds meer gebruik van de wetenschappelijke kennis van het tienerbrein en proberen dat te vertalen naar de lessen. Zo vinden we het belangrijk dat leerlingen goed leren samenwerken en veel bewegen.

In het Junior College werken docenten die veel uren met de leerlingen doorbrengen, zodat ze de ontwikkeling goed kunnen volgen, maatwerk kunnen bieden in ondersteuning en begeleiding en aan vaardigheden die nodig zijn om je zowel in als buiten school goed te kunnen ontwikkelen. In het Junior College proberen we erachter te komen waar voorkeuren liggen op het gebied van motivatie, communiceren, leren en organiseren. Met deze kennis (Performance Types) is het aan ons de uitdaging ons onderwijsaanbod zo af te stemmen dat de leerling tot een manier van leren komt die aansluit bij zijn of haar voorkeuren, met als uiteindelijk resultaat dat de leerling beter gaat presteren.

In het rooster zijn uren opgenomen die we flexibel kunnen invullen met o.a. mediawijsheid, dyslexiebegeleiding, ondersteuning voor spelling of rekenen, maar ook verdieping. Ook hebben we flexlessen waar leerlingen extra uitleg voor een vak kunnen krijgen. We streven ernaar dat leerlingen steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor dit keuzeproces. Daarnaast kunnen leerlingen in het Junior College bij de keuze-uren voor een activiteit kiezen waar ze maar liefst twee uur per week mee aan de slag willen. Daar zitten altijd de onderdelen sport en creatief bij. Meerdere keren per jaar mogen de leerlingen opnieuw kiezen.

Alle leerlingen die met een vmbo-basis-of kaderberoepsgericht advies binnenkomen, gaan zich tijdens het eerste jaar oriënteren op maar liefst zes beroepsprofielen. Als een mavoleerling gaandeweg het eerste jaar interesse heeft, kunnen we bekijken of er ook voor deze leerling een mogelijkheid is om mee te draaien in de profielen. Pas aan het eind van leerjaar 2 wordt de definitieve keuze gemaakt voor het examenprogramma.

Met het leerwerktraject bieden wij leerlingen, die door hun leerstijl niet in staat zijn het reguliere programma succesvol te doorlopen, de mogelijkheid het diploma van de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg te behalen door middel van een meer passende leerroute.

De leerling volgt in elk geval Nederlands, maatschappijleer, het beroepsgerichte vak en de stage te volgen. De leerling kan doorstromen in dezelfde sector, op niveau 2, als de gevolgde vakken en de stage met minimaal een 6 zijn afgesloten.

Leerlingen voeren buiten en binnen schooltijd een maatschappelijke stage uit. De maatschappelijke stage is niet meer verplicht gesteld door de overheid, maar het Esdal College hecht er grote waarde aan, omdat leerlingen op deze manier enerzijds een bijdrage leveren aan de maatschappij en anderzijds waardevolle informatie opdoen over beroepsrichtingen. De leerlingen lopen stage bij een maatschappelijk georiënteerde instelling. Elke locatie geeft deze stage op een eigen manier vorm. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd.

Wij hebben de maatschappelijke stage op de locatie Klazienaveen als volgt georganiseerd:

 • Alle leerlingen van leerjaar 2 verrichten acht uur maatschappelijke stage in hun omgeving. Dit gaat in overleg met de mentor.
 • Leerjaar 3 mavo: leerlingen verrichten acht uur maatschappelijke stage in hun omgeving. Dit gaat in overleg met de mentor.

Regels en afspraken met betrekking tot de stages worden van tevoren met de leerlingen besproken.

Als je een mavo-advies krijgt, dan kan de opleiding volledig gevolgd worden op onze locatie.

De ene leerling is goed in exacte vakken, een andere leerling is juist goed in talen. Omdat niet elke leerling dezelfde tijd nodig heeft voor een vak om de doelen van die week te halen, werken we in alle leerjaren met instructie- en flexuren. In de instructie-uren wordt uitleg gegeven door de vakdocent van die klas. Hij/zij vertelt wat er elke week van de leerling verwacht wordt en natuurlijk geeft hij/zij uitleg over de leerstof. Daarna geven we de leerling de mogelijkheid om hun eigen lesrooster mede te bepalen door onze flexuren. Via Magister moet een leerling zich inschrijven voor een vak waaraan hij/ zij wil werken in dat lesuur. Zo kan een leerling zich inschrijven voor 1 flexuur van een vak, maar dat kunnen er ook 3 zijn. Aan de vakken die je gemakkelijk doet, besteed je minder tijd dan aan de vakken die je wat lastiger vindt. O

ok kunnen leerlingen kiezen voor verdiepingsstof in de vorm van Excellent English en havo-stof voor wiskunde en Frans. Op dit moment werken de docenten aan een extra verdiepingsprogramma voor Duits.

Natuurlijk worden de keuzes goed in de gaten gehouden door de mentor, die ook regelmatig een gesprekje heeft met de leerling over de studievoortgang.

In de bovenbouw kiezen de mavo-plus leerlingen voor een extra theorievak of een extra beroepsgericht vak. Ga je na de mavo naar het mbo, dan kun je je met het volgen van een beroepsgericht vak alvast oriënteren op een vervolgopleiding. Voor de leerling die na de mavo de havo wil doen, is het volgen van zeven theorievakken zeker aan te bevelen. Door de verdiepingsstof die wordt aangeboden, zal de slagingskans voor de havo worden vergroot. Bovendien zal een leerling met zeven examenvakken al met een gemiddelde van 6,4 worden toegelaten op de havo. Met zes vakken moet je gemiddeld een 6,8 scoren. Er zijn plannen dat leerlingen met zeven examenvakken op de mavo drempelloos worden toegelaten tot de havo.

Theoretische onderwijsroute
Deze onderwijsroute is bedoeld voor leerlingen die vanuit leerjaar 2 het advies mavo krijgen. Leerlingen die de theoretische onderwijsroute doorlopen kunnen uiteindelijk slagen voor de theoretische leerweg (tl) of de gemengde leerweg (gl). Leerlingen die tl doen volgen in principe examen in zeven theorievakken. Hierdoor wordt de doorstroom naar de havo gemakkelijker gemaakt. Leerlingen die gl doen krijgen naast zes theorievakken een beroepsgericht vak erbij. Ze volgen de helft aan praktijkuren ten opzichte van een kader,- of basisberoepsgerichte leerweg leerling. De gl is de ideale leerweg wanneer de vervolgopleiding het mbo is.

Praktische onderwijsroute
De praktische onderwijsroute is bedoeld voor leerlingen die vanuit leerjaar 2 het advies kader,- of basisberoepsgerichte leerweg krijgen. Leerlingen volgen ongeveer de helft van de week praktijk (beroepsgerichte profielen) en worden voorbereid op het mbo. De nadruk ligt op de beroepsgerichte vakken. Beroepsgerichte profielen die bij ons op school gevolgd kunnen worden  zijn bouw, wonen en interieur (bwi), zorg en welzijn (z&w) en dienstverlening en producten (d&p). Naast de beroepsgerichte profielen die in Klazienaveen gevolgd kunnen worden, bieden we ook de mogelijkheid aan leerlingen om de beroepsgerichte profielen mobiliteit en transport (m&t)en horeca bakkerij en recreatie (hbr) te volgen op het Esdal Vakcollege Emmen. Theorievakken volg je dan in Klazienaveen en voor de beroepsgerichte profielen ga je twee dagen per week met een bus naar Emmen.

Bij de aanmelding voor onze school plaatsen wij een leerling, na overleg met de basisschool, de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) in een onderwijsroute. Vanaf leerjaar 1 kennen wij een theoretische onderwijsroute en een onderwijsroute met afwisseling van theorie en praktijk.

Theoretische onderwijsroute
Deze onderwijsroute is bestemd voor leerlingen met een kader/mavo- of mavo/havo advies, die graag met theorie aan het werk gaan. Op het lesrooster staan dan ook vooral theorievakken. Deze leerlingen kunnen na het tweede leerjaar, mits zij voldoen aan de eisen, doorstromen naar 3 havo of 3 mavo. Op de mavo en havo kiezen de leerlingen aan het eind van leerjaar 3 een profiel, waarin zij eindexamen gaan doen. In het derde leerjaar kunnen leerlingen ook kiezen voor een beroepsvoorbereidende afstudeerrichting met afwisseling van theorie en praktijk. In het vierde jaar doen deze leerlingen examen in zes theorievakken en één beroepsgericht vak op mavoniveau. Ook leerlingen met een advies voor de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg kunnen voor deze leerroute kiezen. Zij kunnen in leerjaar 3, mits zij aan de eisen voldoen, doorstromen naar de mavo. Anders kiezen zij in de loop van het derde leerjaar voor een beroepsvoorbereidende afstudeerrichting met afwisseling van theorie en praktijk.

Naast de vakken die op het lesrooster staan, kunnen onze leerlingen ook kiezen voor een aanvullend programma. We geven iedereen de kans om een paar uur per week iets extra’s te doen, zoals sport of creatief. Ook worden er regelmatig projectjes met een bepaald thema aangeboden.

Onderwijsroute met afwisseling van theorie en praktijk
Deze onderwijsroute is bestemd voor leerlingen met een advies voor de vmbo-basisberoepsgerichte of de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg. Ook leerlingen met een advies voor de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg kunnen voor deze onderwijsroute kiezen. Op het lesrooster staan naast theorievakken ook praktijkuren. In deze uren leren de leerlingen allerlei algemene en praktische vaardigheden die zij nodig hebben om in de loop van het derde leerjaar een beroepsvoorbereidende afstudeerrichting te kiezen. Daarna leren zij in het vervolgonderwijs door voor een beroep. Bij het leren van de praktische vaardigheden komen de leerlingen ook in aanraking met allerlei beroepen, waarbij zij de geleerde vaardigheden later nodig kunnen hebben. Op deze manier worden de leerlingen op een meer dan goede manier voorbereid op keuzes die zij in de loop van het derde leerjaar, maar ook in de verdere toekomst, kunnen en moeten maken.

In Klazienaveen stromen leerlingen in voor de schooltypen vmbo, mavo en havo.

Al in leerjaar 1 worden alle leerlingen ondersteund in het maken van keuzes voor de verschillende beroepsprofielen waar ze tijdens de profieluren mee aan de slag gaan.

Bij ons op de locatie worden de volgende richtingen geboden:

 • BWI (Bouw, Wonen en Interieur)
 • Z&W (Zorg en Welzijn)
 • D&P (Dienstverlening en Producten)

Het is ook mogelijk dat een leerling voor een beroepsprofiel kiest dat op het Esdal Vakcollege Emmen wordt aangeboden. De leerling gaat voor deze uren met een bus naar Emmen, de andere vakken volgt de leerling dan gewoon bij ons.

Op het Esdal Vakcollege Emmen worden de volgende profielen aangeboden:

 • HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)
 • D&P (Dienstverlening en Producten)
 • M&T (Mobiliteit en Transport)

In leerjaar 3 en 4 worden leerlingen, met name in de vmbo-basis-en kaderberoepsgerichte leerweg, voorbereid op een beroepsopleiding. Hiervoor organiseren wij stages en excursies, die onderdeel van het lesprogramma zijn. De leerlingen hebben in leerjaar 2 activiteiten in het kader van LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) en in leerjaar 3 hebben de mavoleerlingen een snuffelstage.

Load More

 

Magister

Heeft u al inloggegevens, omdat u al een kind op het Esdal heeft zitten? Dan kunt u met dit bestaande account meerdere kinderen volgen. U krijgt dus geen nieuwe inloggegevens.

Bent u uw inloggegevens kwijt, ga dan naar ‘wachtwoord Magister kwijt’. Vul uw gegevens in en u ontvangt zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens.

Wij gebruiken voor de schooladministratie het programma Magister. Magister is toegankelijk voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en de schooladministratie. Magister is benaderbaar via pc/laptop, smartphone en tablet.

Leerlingen krijgen een inlogaccount voor Magister. Hiermee hebben zij de mogelijkheid om naast het reguliere rapport hun studievoortgang tussentijds te volgen. Tevens hebben de leerlingen toegang tot:
• agenda/rooster
• huiswerk
• absentie
• cijfers
• elo (elektronische leeromgeving)
• studiewijzers
• digitaal lesmateriaal
• Magisterberichten

De inloggegevens blijven gedurende de gehele schoolperiode geldig. Het is dus belangrijk om deze goed te bewaren. Leerlingen kunnen met deze inloggegevens inloggen op het chromebook, hun e- mail en op het netwerk van de school. Informatie hierover krijgen de leerlingen op school.

Als de leerling 18 jaar wordt, mag de leerling zelf beslissen of de ouder(s)/verzorger(s) zijn/haar gegevens in Magister mogen inzien. Standaard wordt het ouderaccount als de leerling 18 jaar is in verband met de wet- en regelgeving rondom privacy geblokkeerd. De leerling kan in Magister via instellingen toestemming geven.

Wij gebruiken voor de schooladministratie het programma Magister. Magister is toegankelijk voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en de schooladministratie. Magister is benaderbaar via pc/laptop, smartphone en tablet.

Het Esdal College hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s). Door middel van Magister zijn ouder(s)/verzorger(s) in staat om de voortgang van hun kind te volgen. Natuurlijk blijft direct menselijk contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school onmisbaar, maar Magister is een belangrijk hulmiddel in het kader van de informatievoorziening.

Magister biedt ouder(s)/verzorger(s) toegang tot:

 • agenda/rooster
 • huiswerk
 • absentie
 • cijfers
 • inschrijfmogelijkheid ouderavonden
 • toestemmingsmodule

Om toegang te krijgen tot de gegevens krijgen ouder(s)/verzorger(s) éénmalig een inlognaam en wachtwoord via de post toegezonden. Deze inloggegevens heeft u nodig zolang uw zoon of dochter op het Esdal College zit, ook als hij/zij naar een andere locatie binnen het Esdal College gaat.

Heeft u al inloggegevens, omdat u al een kind op het Esdal College heeft? Dan kunt u met dit bestaande account meerdere kinderen volgen. U krijgt dus geen nieuwe inloggegevens.

E-mailadres
Het is van belang dat we een actueel e-mailadres van u in Magister hebben staan. Dit e-mailadres kunt u controleren en zo nodig aanpassen via het onderdeel ‘Mijn instellingen’.

Load More

 

Onze school

Het Esdal College is een veilige school met zes vestigingen waar het onderwijs kleinschalig is georganiseerd. Het is een openbare school waar alle leerlingen uit de regio welkom zijn. Iemands levensovertuiging, cultuur, huidskleur, achtergrond, sexuele geaardheid of maatschappelijke positie speelt geen rol bij de toelating.

Visie
Het Esdal College wil bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een belangrijke fase van hun leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die bepalend zijn voor de rest van hun leven. We bieden daarom goed onderwijs en goede ondersteuning op een fijne school vanuit de kernwaarden inspireren, presteren en respecteren.

Onze leidende principes:
1 Onze leerling staat centraal
2 Onze docent maakt het verschil
3 Verbinden met de omgeving van de leerling
4 We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet

Onze ambities
Het Esdal College heeft de vier leidende principes vertaald naar inspirerende en realistische ambities. Centraal in de ambities staat het woord ‘aandacht’. Daarmee bedoelen we dat we aandachtig en in verbinding continu werken aan onze belangrijkste doelstelling: bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen.

Doorstroomrecht gl/tl naar havo
Vmbo-leerlingen die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, worden drempelloos toegelaten tot de havo op de locatie Oosterstraat.

Kun jij een muziekinstrument bespelen en vind je het leuk om muziek te maken? Dan ben je van harte welkom bij het Esdal Schoolorkest. Je repeteert elke week één uur onder leiding van een dirigent. De orkestleden komen van verschillende locaties van het Esdal College en verzorgen regelmatig optredens. Elk jaar maakt het schoolorkest een buitenlandse reis. Deze reis is een combinatie van cultuur, kennismaken met het buitenland en lekker bezig zijn met muziek. Een straatoptreden maakt ook onderdeel uit van de buitenlandse reis.

Load More

 

Ouderbetrokkenheid

Onze locatie heeft een deelmedezeggenschapsraad (DMR). Hierin hebben ouders/verzorgers en personeelsleden zitting. Daarnaast is er een DMR specifiek voor leerlingen. Deze commissies zijn nauw betrokken bij het beleid van de school.

In oktober zijn er nieuwe verkiezingen voor de DMR. Momenteel hebben zitting:

 • Henri Zomer (voorzitter), tevens afgevaardigde centrale MR
 • Riet Veenker (secretaresse)
 • Esther Moorman (personeelsgeleding)
 • Paulien Loves (personeelsgeleding)
 • Dennis Wobben (personeelsgeleding)
 • Ineke Baks (personeelsgeleding)
 • Wilma Wehkamp (oudergeleding)
 • Henry de Roo (oudergeleding), tevens afgevaardigde centrale MR
 • Vacature oudergeleding

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

De medezeggenschap is op het Esdal College kleinschalig georganiseerd. Het Esdal College als geheel heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft advies- dan wel instemmingsbevoegdheid over onderwerpen die betrekking hebben op het gehele Esdal College. Elke locatie heeft daarnaast een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR), waarvan een aantal leden is afgevaardigd naar de centrale MR.

In de medezeggenschapsraden zitten vertegenwoordigers vanuit de medewerkers, de ouders/verzorgers en de leerlingen.

Samenstelling MR

Naam Locatie Ouder/leerling/personeel
Marc van der Haak Oosterstraat Personeel (OP)
Wilma Jansen Oosterstraat Personeel (OP)
Esther Ket Oosterstraat Ouder
Carlijn Katerberg Oosterstraat Leerling
Anja Dekker Boermarkeweg Personeel (OP)
Theo Hein Boermarkeweg Personeel (OOP)
Monique Baron Boermarkeweg Ouder
Henri Zomer (voorzitter) Klazienaveen Personeel (OP)
Henry de Roo Klazienaveen Ouder
Debby Hoving Klazienaveen Ouder
Iris de Vos Esdal Vakcollege Emmen Personeel (OP)
Vacant Esdal Vakcollege Emmen Ouder
Pauél Veenstra Borger Personeel (OP)
Vacant Borger Ouder
Helma Pruijm (secretaris) Oosterhesselen Personeel (OOP)
Martin Eising Oosterhesselen Ouder

 

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

Aan het begin van het schooljaar is er voor alle leerjaren een ouderavond. Op deze avond is er alle gelegenheid om kennis te maken met de mentor.

Ouders/verzorgers en school hebben samen verantwoordelijkheid voor hun kinderen/onze leerlingen. Alleen als er een goed contact is, kunnen er goede resultaten bereikt worden. We verwachten van de ouders/verzorgers dat zij ons op de hoogte stellen wanneer er problemen zijn met de leerling. Ouders/verzorgers mogen dit ook van de school verwachten. We willen graag dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij het wel en wee van de school. Ouders/verzorgers hebben het recht om het dossier met daarin de gegevens die wij verzamelen van hun kind in te zien op school. Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de teamleider van hun kind. Voor elk leerjaar wordt een ouderavond georganiseerd.

De website www.ouders.net/ouders bevat veel informatie over onderwijs, speciaal voor ouders/verzorgers. Ook zijn hier een groot aantal veel gestelde vragen en antwoorden te lezen. Via de site kunnen vragen per e-mail worden gesteld.

Load More

 

Overige

De jeugdarts houdt spreekuur in onze school. Leerlingen die dat willen, kunnen gebruik maken van dit spreekuur. Daarnaast verricht de jeugdarts onderzoek naar de gezondheidstoestand van de leerlingen in leerjaar 2. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen via de teamleiders een afspraak maken met de jeugdarts. Als een leerling veelvuldig ziek is, wordt dat doorgegeven aan de jeugdarts. Deze kan de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) vervolgens voor een gesprek uitnodigen. De jeugdarts heeft zitting in het zorgadviesteam.

De leerlingen van leerjaar 2 worden door de assistente van de jeugdgezondheidszorg gescreend. Ouder(s)/verzorger(s) zijn hierbij in principe niet aanwezig. De leerlingen wordt gevraagd een landelijke vragenlijst over gezondheid en leefstijl in te vullen. Bij de screening worden de leerlingen gemeten en gewogen en er wordt een gehoortest gedaan. De ingevulde vragenlijst wordt eveneens besproken. Voorafgaande aan de screening ontvangen ouders/verzorgers nadere informatie.

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school. Deze spreekuren zijn bedoeld voor alle leerlingen. Leerlingen en ook ouders)/verzorgers kunnen zelf een afspraak maken voor het spreekuur of hiervoor worden uitgenodigd naar aanleiding van de screening.

Ook mentoren en zorgcoördinatoren kunnen een leerling aanmelden voor het spreekuur, mits zij daarvoor toestemming hebben van de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s). Het spreekuur is in principe op de eigen school of op een nabij gelegen locatie. Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kunnen met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en seksualiteit.

De locatie weet op welke dagen het spreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige wordt gehouden.

Voor afspraken, vragen of advies belt u met de afspraken- en informatielijn jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar via 088-2460246 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur). Wel graag naam en geboortedatum van de leerling en de naam van de school vermelden.

Wilt u een verhuizing of andere wijziging doorgeven? Daarvoor kan dit formulier worden gebruikt.

Vakantiedata 2020-2021
. . .

START SCHOOLJAAR 2020-2021

17 augustus 2020

stippen
HERFSTVAKANTIE

12 t/m 16 oktober 2020

stippen
KERSTVAKANTIE

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

stippen
ROSENMONTAG

15 februari 2021

stippen
VOORJAARSVAKANTIE

22 t/m 26 februari 2021

2E PAASDAG

5 april 2021

stippen
MEIVAKANTIE (INCL. KONINGSDAG EN BEVRIJDINGSDAG)

26 april t/m 7 mei 2021

stippen
HEMELVAARTSDAG + VRIJDAG ERNA

13 en 14 mei 2021

stippen
2E PINKSTERDAG

24 mei 2021

stippen
ZOMERVAKANTIE

12 juli t/m 20 augustus 2021

Load More

 

Privacy

De functionaris gegevensbescherming (FG) is de interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie. De FG heeft geen formele sanctiebevoegdheden, maar wel controlebevoegdheden. Hij adviseert het schoolbestuur (bevoegd gezag) over privacy en houdt toezicht daarop, handelt vragen en klachten over privacy af, ontwikkelt interne regelingen rondom privacy en geeft advies over technologie en beveiliging. De FG heeft kennis van de organisatie en van privacywetgeving en verricht in onafhankelijkheid zijn werkzaamheden. De FG heeft dezelfde ontslagbescherming als leden van de (D)MR.

Functionaris gegevensbescherming bij het Esdal College is de heer E. Voorberg
Telefoonnummer: 088-0009699
E-mail: fg@esdalcollege.nl

Wij dienen de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) te informeren over privacy en toestemming te vragen voor bijvoorbeeld de publicatie van beeldmateriaal, het uitwisselen van leerlinggegevens en registratie van gegevens na uitschrijving.

Wij onderscheiden hierbij drie categorieën: leerlingen jonger dan 16 jaar, leerlingen van 16 tot 18 jaar en leerlingen van 18 jaar en ouder.

Leerlingen jonger dan 16 jaar
Als een leerling jonger is dan 16 jaar, dan beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat wij mogen vertrouwen op de toestemming van één ouder/verzorger. Als dat vertrouwen gegrond is, dan is de andere ouder/verzorger ook aan die toestemming gebonden. Alleen als wij weten dat de andere ouder/verzorger tegen de toestemming is, mogen wij niet afgaan op die ene toestemmingsverklaring. In dat geval moeten we van beide ouders/verzorgers schriftelijke toestemming hebben. Voor het intrekken van de toestemming is de mededeling van één ouder/verzorger voldoende. Hiervoor dient een nieuwe verklaring van toestemming te worden ondertekend.

Leerlingen van 16 tot 18 jaar
Als een leerling 16 jaar of ouder is, dan is deze zelf verantwoordelijk voor en beslist hij/zij zelf over zijn/haar eigen privacy, dus niet meer zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).

Dit betekent dat wij de leerling informeren over privacy en vragen toestemming te geven voor bijvoorbeeld de publicatie van beeldmateriaal, het uitwisselen van leerlinggegevens en registratie van gegevens na uitschrijving. De leerling ontvangt hiervoor zo spoedig mogelijk na zijn/haar 16e verjaardag een brief met een verklaring van toestemming, met het verzoek om de verklaring van toestemming in te vullen en in te leveren bij de locatie waar de leerling onderwijs volgt. Er wordt geen brief verstuurd als de leerling in de examenklas zit en na 1 april 16 jaar wordt.

Waar in informatie van het Esdal College wordt gesproken over het informeren of toestemming vragen aan ‘ouder(s)/verzorger(s)’, bedoelen we dus ook het informeren of toestemming vragen aan leerlingen van 16 jaar of ouder (en niet meer hun ouder(s)/ verzorger(s)).

Leerlingen van 18 jaar of ouder
Als een leerling 18 jaar of ouder is, dan is deze volgens de wet meerderjarig en handelings-bekwaam. Dit heeft een aantal consequenties. Als een leerling 18 jaar of ouder is, is de leerling ons eerste aanspreekpunt. Ook kan de leerling zichzelf ziekmelden en zelf verlof aanvragen.

De leerling kan ons toestemming geven als hij/zij wil dat zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) hun gebruikelijke taak blijven vervullen en/of recht op informatie en inzage in gegevens houden. De leerling ontvangt hiervoor zo spoedig mogelijk na zijn/haar 18e verjaardag een brief met een verklaring van toestemming, met het verzoek om de verklaring van toestemming in te vullen en in te leveren bij de locatie waar de leerling onderwijs volgt. Er wordt geen brief verstuurd als de leerling in de examenklas zit en na 1 april 18 jaar wordt.

Indien de leerling vanaf 18 jaar ons geen toestemming geeft, dan betekent dat:

 • wij ouder(s)/verzorger(s) niet langer informeren over het verzuim en de vorderingen (cijfers en resultaten) van de leerling;
 • het account van ouder(s)/verzorger(s) in Magister geblokkeerd wordt en het e-mailadres uit ons systeem gehaald wordt;
 • ouder(s)/verzorger(s) zich niet meer kunnen inschrijven voor 10-minutengesprekken;
 • wij ouder(s)/verzorger(s) zonder toestemming van de leerling niet meer voorzien van informatie/gegevens, via welke weg dan ook.

De gegevens van de leerlingen n.a.v. gesprekken en andere besprekingen worden verwerkt en bewaard. Zo kunnen we op ieder moment beschikken over de noodzakelijke gegevens, die uiteraard vertrouwelijk blijven. We houden ons daarbij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zodat de privacy van de leerling en het gezin wordt gewaarborgd. Veel gegevens kunnen ook door de ouder(s)/verzorger(s) zelf worden ingezien in Magister.

Het Esdal College heeft privacyregels vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. In dit reglement staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring of naar het meer uitgebreide privacyreglement.

Er kunnen goede redenen zijn waarom ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen niet willen dat beeldmateriaal van de leerling door de school wordt gepubliceerd. Dat heeft met het wettelijke recht op privacy te maken: de ouder(s)/verzorger(s) van een leerling (of de leerling zelf, als deze 16 jaar of ouder is) beslissen zelf over de gegevens van de leerling. Daarom moet een school altijd toestemming vragen als ze beeldmateriaal van de leerling willen publiceren.

Er zijn twee uitzonderingen voor de eis om toestemming te vragen:

 1. er is geen toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden, mits die beelden niet gepubliceerd worden en alleen maar in de les worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een tekenopdracht om een zelfportret te maken aan de hand van een foto.
 2. er is geen toestemming nodig voor het gebruik van een foto voor identificatiedoeleinden. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van een foto in het administratiesysteem.
  Bij het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen gelden altijd de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie, dat wil zeggen dat er terughoudend moet worden omgegaan met beeldmateriaal van leerlingen).

In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De wetgever eist dat een ouder/verzorger een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het vragen van toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ is dat zeker niet. Ook een opt-out, de mogelijkheid waarbij we er zonder tegenbericht van uitgaan dat u toestemming geeft, is in strijd met de wet.

Klassenfoto
De school mag gewoon foto’s of video’s maken, daar is geen toestemming voor nodig. Pas als de school beeldmateriaal wil gaan verspreiden, is toestemming nodig. De uitzondering op deze regel is de klassenfoto. Deze foto is een leuke herinnering voor later en het is traditie dat deze foto jaarlijks wordt gemaakt. Er kunnen goede redenen zijn waarom een ouder/verzorger niet wil dat zijn/haar kind op de klassenfoto wordt gezet, of dat de foto met zijn/haar kind bij andere ouders/verzorgers/familie van klasgenoten terecht komt.

Toestemming geven door één of twee ouder(s)/verzorger(s)
Als leerlingen jonger zijn dan 16, beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders/verzorgers) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder/verzorger. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder/verzorger ook gebonden aan die mededeling. Bij het ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag de school dus vertrouwen op de toestemming als één ouder/verzorger die geeft. Alleen als de school weet dat de andere ouder/verzorger tegen de toestemming is, mag de school niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet de school van beide ouders/verzorgers toestemming hebben. Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder/verzorger ook voldoende.

Vragen? Neem contact op met de FG
Zijn er vragen of wilt u meer weten over privacy op school, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG). De functionaris gegevensbescherming op onze school is de heer E. Voorberg. U kunt hem bereiken via fg@esdalcollege.nl, tel. 088 000 9699.

De algemene contactgegevens van het Esdal College zijn:
Esdal College
t.a.v. de centrale administratie
Postbus 2041
7801 CA EMMEN

Load More

 

Protocollen-procedures-reglementen-handboeken

In geval van een echtscheiding komen ouders/verzorgers soms tegenover elkaar te staan. De school wil de leerling in een dergelijke situatie een rustige en beschermde omgeving bieden. Een conflict tussen de ouders/verzorgers mag dat niet in de weg staan. De school speelt een neutrale rol, is niet bevooroordeeld en kiest geen partij. Het belang van de leerling komt op de eerste plaats.

De school is zich bewust van de rechten van beide ouders/verzorgers, zowel bij inschrijving van leerlingen als met betrekking tot de informatieverstrekking aan ouders/verzorgers. Waar gescheiden ouders/verzorgers gezamenlijk met het gezag over hun kinderen belast zijn, heeft de school met beide ouders/verzorgers te maken: beide ouders/verzorgers moeten in beginsel instemmen met de inschrijving, beide ouders/verzorgers hebben in beginsel in gelijke mate recht op informatie. De school volgt ten aanzien van de inschrijving de leidraad die daarvoor door het ministerie van OCW is opgesteld. Inschrijving door één van de ouders/verzorgers is toegestaan. Instemming van de andere ouder/verzorger wordt verondersteld.

In het geval van gezamenlijk ouderlijk gezag is er voor de school geen aanleiding voor gescheiden ouders/verzorgers een andere wijze van inschrijving te hanteren dan bij gehuwde ouders. Aan gezamenlijk ouderlijk gezag ligt immers het uitgangspunt ten grondslag dat ouders/verzorgers overeenstemmen, althans tot overeenstemming kunnen komen over de hoofdlijnen van de opvoeding van hun kinderen. Of zij gehuwd dan wel gescheiden zijn, is hierbij niet van belang. Op grond van dit beleid krijgen beide ouders/verzorgers dezelfde informatie over de schoolprestaties van hun kind. Onder omstandigheden kan het wenselijk zijn bij de gesprekken met één van de ouders/verzorgers een derde persoon aanwezig te laten zijn. De informatie zal niet verstrekt worden als de school in verband met een beroepsgeheim de informatie ook niet aan de andere ouder zou geven. De informatie zal niet verstrekt worden als die in strijd is met de belangen van het kind.

Het Esdal College werkt met een Integriteitscode. De code is van toepassing op leerlingen, medewerkers, de directeur/bestuurder en de raad van toezicht. De Integriteitscode behelst een richtsnoer te geven voor integer handelen en de interne en externe omgangsvormen (zoals openheid, betrouwbaarheid, respect, verklaring omtrent gedrag, voorkomen belangenverstrengeling, aannemen van giften en geschenken, nevenfuncties etc.).

Klik hier voor de Integriteitscode Esdal College.

Het Esdal College heeft een Klokkenluidersregeling. Deze regeling biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. Het Esdal College moet (in beginsel) in de gelegenheid worden gesteld om eerst zelf orde op zaken te stellen. Wanneer dat niet gebeurt, biedt de regeling de mogelijkheid om een externe melding te doen.

Klik hier voor onze klokkenluidersregeling.

Voor leerlingen is het prettig om te weten wat er van ze verwacht wordt en dat ze weten wat ze van de school, docenten en medeleerlingen mogen verwachten. Voor de school en de docenten is het goed om te weten waar ze door leerlingen op aangesproken kunnen worden. Kortom, voor iedereen in de school is het goed om te weten dat de wederzijdse rechten en plichten niet willekeurig zijn, maar van te voren zijn vastgesteld en nageleefd dienen te worden. Vandaar ons leerlingenstatuut.

Voor de duidelijkheid over wat kan en mag, voor een goede verstandhouding tussen leerlingen en docenten, voor goed onderwijs op school. Dit leerlingenstatuut mag een bijdrage zijn om dat goede onderwijs te bevorderen.

Klik hier voor het leerlingenstatuut.

De medewerkers van het Esdal College verrichten geen medische handelingen. Ook verstrekken zij geen medicijnen, ook geen aspirine, paracetamol, ibuprofen etc.

In veel gevallen is het wel goed dat school op de hoogte is van het medicijngebruik van leerlingen. De huisarts kan ouders/verzorgers hierover adviseren. Ouders/verzorgers kunnen medicijngebruik aangeven op het aanmeldingsformulier of bij de mentor of de teamleider melden. Leerlingen die in overleg met hun ouder(s)/verzorger(s) toch graag een pijnstiller willen hebben, moeten er voor zorgen dat ze iets mee nemen van huis.

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Met ons protocol grensoverschrijdend gedrag willen we meer inzicht geven in het fenomeen pesten en agressief gedrag. Daarnaast dient het als handvat om te reageren op verschillende situaties. Bovendien bevat het voorwaarden en activiteiten met het doel pesten en agressie zo veel mogelijk te voorkomen.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Het Esdal College hanteert bij signalen rond huiselijk geweld en kindermishandeling de wettelijk verplicht ingevoerde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van deze regeling is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een stappenplan is vastgelegd wat er gebeurt met een melding van kindermishandeling en/of huiselijk geweld die op school binnenkomt. En heel belangrijk, wie wat op welk moment doet. Elk personeelslid van de school is op de hoogte van de meldcode en de eigen verantwoordelijkheid daarin. Daarnaast heeft het Esdal College per locatie een aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris is vraagbaak voor medewerkers, draagt zorg voor de scholing van collega’s, weegt signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, raadpleegt zo nodig Veilig Thuis Drenthe en beslist zo nodig om voor betrokkenen hulp te organiseren dan wel bij het Veilig Thuis Drenthe een melding te doen.

Klik hier voor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Elke locatie heeft een eigen aandachtsfunctionaris:

Ook heeft het Esdal College een centrale aandachtsfunctionaris:
De heer E. Voorberg
Telefoonnummer: 088 – 0009600
E-mail: e.voorberg@esdalcollege.nl

Load More

 

Rooster

Iedere leerling krijgt een lesrooster. Hierop staan alle lessen en ook is aangegeven welke docenten de lessen verzorgen en in welke lokalen dat gebeurt. In de loop van het schooljaar wisselt het lesrooster een aantal keren. We proberen het lesrooster zo te maken dat er zo weinig mogelijk tussenuren zijn. Leerlingen van leerjaar 1 mogen tijdens tussenuren niet van het plein. De lesroosters zijn ook te vinden op onze website.

Het kan gebeuren dat er wijzigingen zijn in het lesrooster. Bijvoorbeeld omdat een docent ziek is of op cursus is. Lesroosterwijzigingen zijn ’s ochtends te vinden in Magister. In de kantine van de school hangt een bord waar ook de wijzigingen van die dag op staan.

Iedere onderwijsroute heeft een eigen lessentabel. Hierdoor sluiten wij aan bij de mogelijkheden van de leerlingen. Ook houden we al rekening met datgene wat er in de bovenbouw en in het vervolgonderwijs nodig is.

Klik hier voor de lessentabellen 2019-2020.

1 8.30 – 9.00 uur
2 9.00 – 9.30 uur
3 9.30 – 10.00 uur
pauze 10.00 – 10.15 uur
4 10.15 – 10.45 uur
5 10.45 – 11.15 uur
6 11.15 – 11.45 uur
7 11.45 – 12.15 uur
pauze 12.15 – 12.45 uur
8 12.45 – 13.15 uur
9 13.15 – 13.45 uur
10 13.45 – 14.15 uur
11 14.15 – 14.45 uur
pauze 14.45 – 15.00 uur
12 15.00 – 15.30 uur
13 15.30 – 16.00 uur

 

We streven ernaar dat er zo weinig mogelijk lessen uitvallen. De lessen van afwezige docenten worden zoveel mogelijk overgenomen door andere docenten. We slagen er ieder jaar weer in om de verplichte onderwijstijd te realiseren. Door te schuiven met lesuren laten we soms het eerste of laatste lesuur vervallen.

De leerlingen van leerjaar 1 brengen de kleine en de grote pauzes op school door. Ze mogen beslist niet van het plein af. De leerlingen uit de andere leerjaren mogen in pauzes en tussenuren van het plein. In de kleine pauzes is dit niet toegestaan. De leerlingen kunnen in de pauzes terecht in de kantine. Daar kunnen ze een kleine versnapering kopen. Ook mogen ze buiten op het plein zijn. In de pauzes is er zowel binnen als buiten toezicht van docenten.

Afkorting vak
ak aardrijkskunde
bi biologie
bs begeleiding studie
du Duits
ec economie
en Engels
fa Frans
gs geschiedenis
kc tekenen/handvaardigheid/muziek
kv culturele vorming
keuzevak keuzevak profiel
ma maatschappijleer
mm mens en maatschappij
ml mentorles
ne Nederlands
lob loopbaanoriëntatie en -begeleiding
ng natuur en gezondheid
nsk1 natuurkunde
nsk2 scheikunde
nt natuur en techniek
pfu profieluren
plu plusuren
sb sport en bewegen
stage stage
re rekenen
keu keuze-uren
wi wiskunde
zelf invaluur zelfstandig werken
zg zorg
BWI Bouw, Wonen & Interieur
Z&W Zorg & Welzijn
D&P Dienstverlening & Producten
M&T Mobiliteit & Transport
HBR Horeca, Bakkerij & Recreatie

Load More

 

Schoolkosten

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage.

1. Ik heb al eerder dit schooljaar een bedrag betaald, nu ontvang ik weer een verzoek om te betalen.
antwoord: Voor de start van het schooljaar krijgt u een verzoek voor het betalen van de (noodzakelijke) schoolkosten en in januari volgt het verzoek voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Schoolkosten zijn kosten voor de aanschaf van zaken en de vergoeding voor diensten waarvoor de school geen vergoeding van de overheid krijgt; het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van een kluisje, de aanschaf van een gereedschapskist of de kosten van een excursie. Veelal ontvangt u voor excursies in de loop van het schooljaar e-mail(s). De aanschaf, het gebruik of de deelname aan de activiteiten is vrijwillig. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om zelf de noodzakelijke gereedschapskist aan te schaffen en/of om geen gebruik te maken van het kluisje en/of om niet mee te gaan met een excursie.

De vrijwillige ouderbijdrage waarvoor u in januari een verzoek voor betaling ontvangt, is een bijdrage die aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd voor zaken die niet essentieel zijn voor het volgen van onderwijs en waarvoor de school geen bekostiging ontvangt. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van vieringen, de organisatie van buitenschoolse activiteiten, verzekeringen en de organisatie van ouderavonden. Deze bijdrage is, net als de (noodzakelijke} schoolkosten, vrijwillig.

2. In het betaalportaal WIS kan ik niet op de button “volgende” klikken
antwoord: U heeft nog niets aangevinkt. U dient eerst aan te geven welke artikelen u wenst af te nemen.  Mocht u niets wensen af te nemen dan kunt u klikken op de button “Niets factureren”. Mocht u hiervoor kiezen, dan gaan wij er vanuit dat u de materialen zelf aanschaft.

3. De (betaal)link in de e-mail werkt niet.
antwoord: Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn.
– U kunt proberen de link in een andere browser te openen (de meest gebruikte browsers zijn: Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge). Kopieer hiervoor de uitgebreide link onderaan de e-mail en plak deze in de adresbalk van de andere browser en bevestig dit.
– U kunt proberen de link op een ander device te openen: Dus op een PC, laptop, tablet of mobiele telefoon.
– Het kan ook zijn dat u geen artikelen heeft aangevinkt (zie vraag 2. hierboven)

4. Ik heb artikelen aangevinkt, maar kan niet het hele bedrag voor het einde van de zomervakantie voldoen.
antwoord: U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor betaling in twee termijnen. Als u de eerste termijn voor het einde van de zomervakantie betaald heeft, krijgt u de artikelen gewoon uitreikt.

5. Ik heb deze factuur al betaald (Zelf, via Webwinkel Meedoen of Participatiewebshop).
antwoord: Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk al betaald voordat u de e-mail van school met het verzoek om betaling van de schoolkosten hebt ontvangen. Deze betalingen zijn nog niet volledig verwerkt.
Wilt u in dat geval een e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nl sturen met daarin vermelding van het bedrag, de datum van betaling, het bankrekeningnummer waarmee u heeft betaald en het rekeningnummer waarnaar u het bedrag heeft overgemaakt?

6. Ik heb een vraag, maar kan de school niet telefonisch bereiken.
antwoord: Wij verzoeken u om uw vraag te e-mailen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Mocht u toch willen bellen, bel dan tijdens schoolweken ’s ochtends tussen 10.30 uur en 12.00 uur.

7. Ik heb een vraag gemaild naar schoolkosten@esdalcollege.nl maar krijg geen antwoord.
antwoord: Tijdens de schoolvakanties is het administratief personeel niet aanwezig op de school. Er wordt getracht uw e-mail(s) zoveel mogelijk te beantwoorden. Na de schoolvakantie ontvangt u zo spoedig mogelijk antwoord.

8. Deze factuur is niet voor mij, maar voor mijn ex-partner.
antwoord: De e-mail met een link naar het portaal waar de factuur te vinden is, wordt verstuurd naar de financieel verantwoordelijke ouder, zoals dit op het aanmeldingsformulier is ingevuld. Mocht dit niet correct zijn, stuur dan een e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nl met de juiste gegevens.

9. De tenaamstelling of de adresgegevens klopt/kloppen niet.
antwoord: Stuur een e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nl met de juiste gegevens.

10. Ik ben de factuur en/of de bijbehorende e-mail kwijt.
antwoord: Kijk eerst in de spam-box van uw e-mail of de e-mail daar terecht is gekomen. De e-mail is afkomstig van “Financiële Administratie Esdal College ;”. U kunt ook een e-mail uit het vorige schooljaar of eerder gebruiken, u komt dan ook in het betaalportaal terecht. U kunt uiteraard ook een kopie aanvragen via het e-mailadres schoolkosten@esdalcollege.nl

11. Ik heb geen e-mail/factuur ontvangen.
antwoord: Zie het antwoord bij vraag 10.

12. Ik zit in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).
antwoord: Probeer de vordering in te dienen bij de bewindvoerder en stel ons daarvan op de hoogte door een e-mail te sturen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Kijk ook bij het antwoord op de volgende vraag.

13. Ik kan de schoolkosten niet betalen vanwege mijn financiële situatie. Wat zijn de mogelijkheden?

Participatieregeling gemeente Emmen/Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Emmen of de gemeente Borger-Odoorn kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hiermee kunt u de schoolkosten betalen. Om dit te regelen gaat u voor de Gemeente Emmen naar de Participatiewebshop, voor de gemeente Borger-Odoorn gaat u naar Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn. Heb u nog geen inloggegevens, dan kunt u voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de Gemeente Emmen hier terecht. Voor de gemeente Borger-Odoorn kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier dat u kunt opvragen bij het sociaal team in uw buurt.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Emmen e.o. richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. U kunt hier een aanvraag indienen. Mocht u hiervoor kiezen, stel ons dan ook op de hoogte door een e-mail te sturen naar schoolkosten@esdalcollege.nl.

Participatieregeling, Stichting Leergeld gemeente Emmen
Ouders/verzorgers die de ouderbijdrage niet kunnen betalen vanwege hun financiële situatie en die woonachtig zijn in de gemeente Emmen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Participatieregeling of Stichting Leergeld.

Meedoen in Borger-Odoorn
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Borger-Odoorn, kunnen bij de gemeente Borger-Odoorn een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hiermee kunt u de schoolkosten en de ouderbijdrage betalen.

Om dit te regelen gaat u naar de Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn via meedoen.borger-odoorn.nl. Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier dat u kunt opvragen bij het sociaal team in uw buurt.

Gemeente Coevorden
Ouders/verzorgers van leerlingen woonachtig in de gemeente Coevorden die bepaalde zaken niet kunnen bekostigen, kunnen een mail sturen naar doemeepas@coevorden.nl. De gemeente Coevorden gaat vervolgens kijken of zij zelf iets kan betekenen of dat er wellicht een stichting geraadpleegd kan worden.

Betalingsregeling
Als u liever het bedrag in meerdere termijnen betaalt, dan kunt u een verzoek hiervoor e-mailen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Vermeld in uw e-mail het debiteuren- en factuurnummer (dit kunt u vinden rechtsboven op de factuur), de naam van de leerling en n hoeveel termijnen u wenst te betalen.

Kwijtschelding
Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u toestemming te verkrijgen van de locatiedirecteur. De school verleent onder de volgende omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger:
a. het gezinsinkomen is lager dan 100% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
of
b. op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard;
of
c. er zijn aantoonbare financiële problemen, ter beoordeling aan de locatiedirectie.
Stuur dan een verzoek met de redenen van kwijtschelding en vermeld het debiteuren- en factuurnummer (deze kunt u vinden rechtsboven op de factuur) en de naam van de leerling.
Stuur deze gegevens per e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nl of per brief naar Esdal College schoolkosten, Postbus 2041, 7801 CA te Emmen.

Wij wijzen u graag op de participatieregeling schoolgaande kinderen van de gemeente Emmen en de gemeente Borger-Odoorn. Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in die gemeentes kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar. Te denken valt bijvoorbeeld aan de vrijwillige ouderbijdrage of excursies.

Voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier, zie www.participatiewebshop.emmen.nl en www.borger-odoorn.nl/meedoen.

De gemeente Coevorden heeft het Rudie Zwols Fonds, meer informatie is te vinden op de website www.rudiezwolsfonds.nl.

Het streven van het Esdal College is om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) voorafgaand aan het schooljaar weten wat de schoolkosten zijn. Als school hebben we dan ook de gedragscode schoolkosten ondertekend. Deze code is opgesteld door de ouderorganisaties, bestuursorganisaties, alsmede de VO-raad.

Wat bedoelen we met schoolkosten?
Voor een goed begrip onderscheiden we twee soorten schoolkosten, te weten:

 1. (Noodzakelijke) schoolkosten: Dit zijn kosten voor de aanschaf van zaken en de vergoeding voor diensten waarvoor de school geen vergoeding van de overheid krijgt. Bijvoorbeeld het gebruik van een kluisje, de aanschaf van een gereedschapskist of de kosten van een excursie. De aanschaf van deze zaken en het betalen van een vergoeding voor deze diensten zijn vrijwillig. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om zelf de noodzakelijke gereedschapskist aan te schaffen en/of om geen gebruik te maken van het kluisje en/of om niet mee te gaan met een excursie. Omdat deze schoolkosten per opleiding en locatie kunnen verschillen, is op de website van de locatie een overzicht opgenomen van deze schoolkosten. Waarbij dus het gebruik van de aangeboden diensten en goederen en daarmee ook de betaling ervan vrijwillig is.
 2. De vrijwillige ouderbijdrage: deze bijdrage wordt aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd voor zaken en diensten waar de ouder(s)/verzorger(s) voor kunnen kiezen, die niet essentieel zijn voor het volgen van onderwijs en waarvoor de school geen bekostiging ontvangt, deze bijdrage is vrijwillig. De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld op € 50.

Voor de schoolkosten hanteert het Esdal College de volgende uitgangspunten:

 • De hoogte van de schoolkosten mag voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.
 • De locatiedirectie bespreekt jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de schoolkosten met de oudergeleding van de deelraad. Na instemming door de oudergeleding van de deelraad worden de schoolkosten vastgesteld.
 • De locatiedirectie bespreekt jaarlijks voor het eind van het schooljaar de inkomsten en uitgaven van de schoolkosten van dat schooljaar met de oudergeleding van de deelraad.
 • De kerndirectie bespreekt jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de vrijwillige ouderbijdrage met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
 • De school informeert de ouder(s)/verzorger(s) op een inzichtelijke wijze over de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage.
 • De school vraagt ouders/verzorgers of zij gebruik willen maken van de goederen en/of diensten (schoolkosten) en of ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage willen betalen. Daarna stuurt de school een rekening naar de ouders/verzorgers met een duidelijke specificatie van de noodzakelijke schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage.
 • De school heeft een reductie- en kwijtscheldingsregeling voor de noodzakelijke schoolkosten.

Inning schoolkosten
Voorafgaand aan het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een e-mail met daarin een toelichting over de inning van schoolkosten. In deze mail wordt onder meer uitgelegd dat het gebruik en/of de afname van de aangeboden producten en diensten vrijwillig is. Indien de ouder(s)/verzorger(s) aangeven gebruik te willen maken van de aangeboden producten en/of diensten, dient er betaald te worden. De betaling van geleverde producten en/of diensten gaat via een ouderportaal waarin de specificatie en de betaalmogelijkheid via iDEAL te vinden zijn. De kosten voor de meeste excursies worden in de loop van het schooljaar in rekening gebracht. Door middel van een e-mail worden de ouder(s)/verzorger(s) hierop geattendeerd.

Betalingsregeling voor de schoolkosten
Als u liever het bedrag in meerdere termijnen betaalt, dan kunt u een verzoek hiervoor mailen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Vermeld in uw e-mail het debiteuren- en factuurnummer (dit kunt u vinden rechtsboven op de factuur), de naam van de leerling en in hoeveel termijnen u wenst te betalen.

Participatieregeling, Stichting Leergeld gemeente Emmen
Ouders/verzorgers die de ouderbijdrage niet kunnen betalen vanwege hun financiële situatie en die woonachtig zijn in de gemeente Emmen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Participatieregeling of Stichting Leergeld: https://www.leergeld.nl/emmen/doe-een-aanvraag/

Meedoen in Borger-Odoorn
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Borger-Odoorn, kunnen bij de gemeente Borger-Odoorn een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hiermee kunt u de schoolkosten en de ouderbijdrage betalen.

Om dit te regelen gaat u naar de Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn via meedoen.borger-odoorn.nl. Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier dat u kunt opvragen bij het sociaal team in uw buurt.

Rudie Zwols Fonds Coevorden
De gemeente Coevorden heeft het Rudie Zwols Fonds, meer informatie is te vinden op www.rudiezwolsfonds.nl.

Kwijtschelding van de schoolkosten
Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u toestemming te verkrijgen van de locatiedirecteur. De school verleent onder de volgende omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger:

a. het gezinsinkomen is lager dan 100% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
of
b. op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard;
of
c. er zijn aantoonbare financiële problemen, ter beoordeling aan de locatiedirectie.

Stuur een verzoek met de redenen van kwijtschelding en vermeld het debiteuren- en factuurnummer (deze kunt u vinden rechtsboven op de factuur) en de naam van de leerling.
Stuur deze gegevens per e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nll of per brief naar Esdal College schoolkosten, Postbus 2041, 7801 CA te Emmen.

Schoolkosten locatie Klazienaveen 2020-2021.

Stichting Leergeld Emmen e.o. richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. U kunt hier een aanvraag indienen.

Voor leerlingen onder de 18 jaar kan vóór het eind van het kalenderjaar een tegemoetkoming in de studiekosten worden aangevraagd. Deze vergoeding is afhankelijk van het belastbare inkomen van de ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen in het voortgezet onderwijs van 18 jaar en ouder en ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Nader informatie vindt u op de website van de DUO-IB-Groep: www.duo.nl

Ouders/verzorgers die de schoolkosten niet kunnen betalen vanwege hun financiële situatie en die woonachtig zijn in de gemeente Emmen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Participatieregeling of Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld Emmen e.o.
Postbus 97
7800 AB Emmen
Tel: 06 – 272 899 80
info@leergeldemmen.nl

Load More

 

Toetsing en overgang

Het is mogelijk om binnen het Esdal College over te stappen naar een van de andere locaties, bijvoorbeeld omdat een leerling de capaciteiten heeft om van de kaderberoepsgerichte leerweg naar de mavo over te stappen, of van mavo naar havo.

Elke locatie heeft de eisen, waaraan voldaan moet worden bij een overstap, opgenomen in de overgangsnormen.

Over de bevordering naar een hoger leerjaar beslist de schoolleiding op advies van de docentenvergadering. Voor bevordering en verblijfsduur gelden de volgende regels:

 1. Voor de gehele schoolloopbaan gelden de volgende regels:
  A. Een leerling mag niet meer dan drie jaar besteden aan twee opeenvolgende leerjaren in hetzelfde schooltype, dan wel dezelfde leerweg.
  B. Voor de leerling geldt de volgende maximale verblijfsduur:
  a. de maximale verblijfsduur voor de leerjaren 1 tot en met 4 mavo/vmbo-b/k, bedraagt 6 jaar
  b. de maximale verblijfsduur voor de leerjaren 1 tot en met 3 havo/vwo, bedraagt 4 jaar
  c. de maximale verblijfsduur voor de leerjaren 4 en 5 havo, bedraagt 3 jaar;
  d. de maximale verblijfsduur voor de leerjaren 4, 5 en 6 vwo, bedraagt 4 jaar. Indien een leerling in de voorexamenklas doubleert en hij vervolgens voor het eindexamen zakt, dan heeft de leerling het recht om de eindexamenklas te herhalen. Het
  bepaalde onder A. en B. is dan niet van toepassing.
 2. Indien een leerling niet voldoet aan A. of B., is hij verplicht door te stromen naar een ander schooltype, dan wel een andere leerweg.
 3. De jaren, die een leerling op een ander schooltype/leerweg en/of op een andere school heeft doorgebracht, tellen hierbij mee alsof ze op zijn of haar huidige schooltype zijn doorgebracht.
 4. In zeer bijzondere omstandigheden kan van de bovenstaande regels worden afgeweken, onder kennisgeving aan de directeur/bestuurder.

Aan het begin van het schooljaar worden ouders/verzorgers samen met hun zoon of dochter uitgenodigd voor een startgesprek met de mentor. Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor hun schoolprestaties, vinden wij het vanzelfsprekend dat ze bij deze gesprekken aanwezig zijn. De leerlingen hebben een actieve rol tijdens deze gesprekken. Gedurende het schooljaar worden er voortgangsgesprekken gepland en eventueel een eindgesprek. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk dat ouders/verzorgers tussendoor zelf een afspraak voor een gesprek maken bij een vakdocent of de mentor.

In de overgangsnormen is vastgelegd waaraan een leerling moet voldoen om over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar. Ze worden aan het begin van het schooljaar met de leerlingen en de ouders/verzorgers besproken. Hier staat ook vermeld waaraan een leerling moet voldoen om te kunnen opstromen naar een hogere leerroute.

Overgangsnormen locatie Klazienaveen.

In de onderbouw krijgen leerlingen minimaal drie en maximaal zes toetsen per vak. Drie keer per jaar worden toetsen in een toetsweek afgenomen, de andere toetsen kunnen door de docent zelf ingepland worden. Gedurende het jaar mogen de leerlingen drie toetsen herkansen. De toetsen worden minimaal één week van te voren opgegeven. In de bovenbouw worden de toetsen opgenomen in het PTA dat aan het begin van het jaar wordt uitgereikt. De leerlingen krijgen voor elke toetsperiode tijdig een toetsrooster uitgereikt.

Wij werken op school met een voortschrijdend gemiddelde, dat betekent dat alle cijfers het hele jaar mee tellen voor het eindcijfer aan het eind van het schooljaar. Aangezien ouders/verzorgers te allen tijde de cijfers via Magister kunnen inzien, geven we geen tussenrapporten meer mee naar huis. Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen een eindrapport van dat jaar.

Load More

 

Veiligheid

Namens de politie onderhoudt een jeugdagent contact met onze school. Deze is de schakel tussen diverse instellingen uit het dorp en de school. De jeugdagent heeft zitting in het zorgadviesteam.

Het Esdal College wil voor alle leerlingen en medewerkers een veilige school zijn, zowel op terrein van de sociale- als de fysieke veiligheid.

Om te zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat hebben we schoolregels afgesproken en is er een protocol grensoverschrijdend gedrag dat jaarlijks met alle leerlingen en medewerkers besproken wordt. Pesten en ander grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

De mentor is voor de leerlingen belangrijk; bij de mentor kan de leerling terecht met vragen en problemen.

Het Esdal College heeft op elke locatie vertrouwenscontactpersonen voor leerlingen en medewerkers. Ook is er een externe vertrouwenspersoon door de school aangesteld.

Elke locatie heeft een schoolveiligheidsplan, in dit plan zijn alle veiligheidsaspecten beschreven.

Load More

 

Voorzieningen

Aansprakelijkheidsverzekering
Als onder schooltijd een leerling schade wordt toegebracht waarvoor de school aansprakelijk kan worden gesteld, is de aansprakelijkheidsverzekering van school van toepassing. Daarnaast is meeverzekerd de aansprakelijkheid van de leerlingen ten gevolge van handelen of nalaten ervan gedurende en/of verband houdende met schoolse activiteiten, zoals excursies, werkweken, stages e.d. Deze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk secundair verzekerd; dit betekent dat andere verzekeringen, zoals de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, voorgaan.

Ongevallenverzekering
Ten behoeve van de leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking in geval van blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval. Het ongeval dient gebeurd te zijn tijdens het verblijf op school of tijdens het komen en gaan van/naar school, echter met een maximum van een uur voor en na schooltijd. Wilt u als ouders/verzorgers een beroep doen op een verzekering van de school, neem dan contact op met de heer E. Voorberg van het Centraal Bureau via 088 – 000 9 600 of via e.voorberg@esdalcollege.nl.

Boeken en digitale leermiddelen worden door de school betaald. Voor leerlingen zijn ze dus gratis, maar ze blijven eigendom van de school. Aan het eind van het schooljaar moeten de meeste boeken weer worden ingeleverd. De leerlingen zorgen er daarom voor dat ze goed en voorzichtig met de leermiddelen omgaan.

De boeken worden geleverd door Van Dijk Educatie. Belangrijk is dat de boeken bij ontvangst gecontroleerd worden.

Voor vragen en onduidelijkheden kunt u terecht bij de boekencoördinator van de locatie:

Als een leerling een boek verliest, wordt deze opnieuw geleverd. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. De locatie controleert aan het einde van het schooljaar de staat van de boeken. Indien nodig wordt er een schadevergoeding in rekening gebracht.

Leerlingen kunnen zelf kiezen waar ze hun fiets in de fietsenstalling neerzetten. Stal je je fiets op de juiste manier, dan is de kans op schade het kleinst. Gebruik maken van de fietsenstalling is op eigen risico. De school is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor vernielingen en diefstal. Ditzelfde geldt voor het stallen van scooters in de fietsenstalling.

Als de leerlingen bij ons op school komen, kunnen ze een kluisje huren. Hier kunnen ze de boeken die ze niet direct nodig hebben, hun gymkleding etc. in opbergen. We adviseren iedereen om geen waardevolle spullen mee te nemen als dat niet nodig is.

De locatie Oosterhesselen en het Esdal Vakcollege Emmen hebben taalklassen. In deze klassen worden leerlingen opgevangen die nog maar kort in Nederland wonen. Zij krijgen een aangepast lesprogramma, waarin het vak Nederlands de belangrijkste plaats inneemt.

In de TaalWerkPlaats krijgen anderstalige leerlingen die het reguliere onderwijs bij ons volgen en die het Nederlands nog niet op het vereiste niveau beheersen, extra taalondersteuning. De taalondersteuning wordt, naar behoefte, een aantal uren per week aangeboden. De TaalWerkPlaats is op vaste tijden geopend en er is een ervaren NT2-docent aanwezig.

Door deze taalondersteuning kunnen de leerlingen:

 • sneller en beter integreren
 • de reguliere vakken beter volgen
 • doorstromen naar het juiste niveau

Het is wettelijk toegestaan dat een reguliere dagschool leerlingen onder bepaalde voorwaarden uitbesteedt bij een andere school, bijvoorbeeld aan een MBO. Zo vragen jaarlijks enkele leerlingen en/of hun ouders/verzorgers toestemming voor uitbesteding bij het volwassenenonderwijs (vavo) om daar een sprintopleiding te volgen.

De directie van het Esdal College geeft deze toestemming in zeer uitzonderlijke gevallen:

 • alleen als een leerling niet meer op onze school terecht kan, bijvoorbeeld omdat hij/zij de maximale verblijfsduur heeft overschreden en van school moet (zie bevordering en verblijfsduur);
 • bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als een leerling als gevolg van ziekte of familieomstandigheden op een leeftijd is gekomen dat het niet verantwoord is om de leerling in een reguliere klas te plaatsen.

Als de schoolloopbaan van een leerling normaal verloopt, is vavo of een sprintopleiding niet aan de orde; ook niet na het behalen van het mavodiploma. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de locatieleiding bepaalt wat uitzonderlijke gevallen zijn en legt deze voor aan de directie van het Esdal College.

Load More