Esdal NieuwsFAQ

Medezeggenschapraad lid gezocht voor de locatie Vakcollege!

Medezeggenschapraad lid gezocht voor de locatie Vakcollege!

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De MR is een orgaan van docenten en ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die
meepraten over het beleid en het wel en wee op het Esdal Valcollege.
Binnen de MR is er ruimte ontstaan voor enthousiaste ouder(s)/verzorger(s) die
graag willen meedenken en mee willen praten over de toekomst van school.
Vindt u het belangrijk om mee te praten en mee te denken over onze school dan zijn
wij als MR van het Esdal Vakcollege Emmen op zoek naar u.

De MR vergadert 6 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen staan alle actuele
onderwerpen, met betrekking tot onze school, centraal.

Heeft u interesse om een aandeel te hebben in de MR? Mail dan met de voorzitter:
de heer van Scharenburg r.vanscharenburg@esdalcollege.eu

Namens de MR hopen wij van u te mogen horen!