Esdal NieuwsFAQ

Meivakantie en laatste stuk van het schooljaar

Meivakantie en laatste stuk van het schooljaar

Zo langzamerhand gaan we alweer toe naar de het laatste stuk van het schooljaar. Een jaar dat de boeken in zal gaan als anders dan andere schooljaren. We kunnen stellen stellen dat corona voor veel reuring heeft gezorgd, bij leerlingen, ouders, medewerkers, op onderwijskundig gebied maar ook in privé situaties. We hebben in korte tijd moeten organiseren dat leerlingen online les kregen en dat doen we nog steeds voor leerlingen die om wat voor reden dan ook niet naar school kunnen. Gelukkig mochten de (voor)examenklassen naar school en ook konden de praktijkvakken in de bovenbouw doorgang vinden. Vanaf maart waren de onderbouwleerlingen na 12 weken thuis gezeten te hebben, gelukkig weer welkom. De dynamiek was snel weer terug, leerlingen gaven aan dat ze blij waren om elkaar weer te zien en ondanks alle inspanningen die gedaan zijn om leerlingen online bij de les te houden en de voordelen die digitaal onderwijs met zich meebracht, merkten ook docenten dat het toch wel erg fijn is om leerlingen weer echt op school te ontmoeten en les te geven.

Inmiddels kijken we vooruit naar de komende periode tot aan de zomervakantie. De voorbereidingen voor de examens, die dit jaar uitgespreid worden over een langere periode, zijn inmiddels afgerond en voor de vierde klassers breekt er een spannende tijd aan als de examens echt gaan beginnen. In de leerjaren 1, 2 en 3 zijn we momenteel bezig met inhaaltoetsen en herkansingen en gaan we aan de hand van de resultaten bekijken welke acties we nog kunnen uitzetten om ervoor te zorgen dat we alle leerlingen volgend schooljaar kunnen laten starten op een plek die recht doet aan hun ontwikkeling. 

In mei komt de onderwijsinspectie op bezoek om inzicht te krijgen in de gevolgen van de pandemie op de kwaliteit van het onderwijs ze gaat zich bij ons met name richten op de basis-en kaderberoepsgerichte leerweg.

Helaas kunnen alle geplande excursies en buitenschoolse activiteiten dit schooljaar niet meer doorgaan, maar hopelijk bieden de versoepelingen straks toch weer wat ruimte om het schooljaar alsnog met iets leuks af te sluiten.

Maar voor het zover is wensen we iedereen eerst een goede meivakantie toe met mooi weer, zodat we de accu weer op kunnen laden voor de laatste periode van dit schooljaar. Ook wensen we alle leerlingen die binnenkort aan hun examen beginnen heel veel succes en kunnen ze hun schoolcarrière allemaal met een mooi diploma afsluiten.