In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u middels dit formulier een beveiligingsincident/datalek melden aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het Esdal College.