Esdal NieuwsFAQ

Online spreekavonden

Online spreekavonden

Dinsdag 13 december en donderdag 15 december 2022 zijn de online spreekavonden voor ouders en leerlingen.

Vanaf 23 november 2022 tot en met 1 december 2022 kunt u zich weer samen met uw zoon en/of dochter aanmelden voor de 10 minuten gesprekken met de docenten. De gesprekken zullen niet fysiek op school plaatsvinden, maar in een Meet met de mentor/docent.

Er zal nog een aparte mail worden verstuurd, met hierin een uitnodiging voor inschrijving. In deze mail staat ook instructie over de wijze waarop aangemeld kan worden. Houd de mail dus in de gaten.