Esdal NieuwsFAQ

Online spreekavonden

Online spreekavonden

Vanaf 17 november 2021 tot en met 25 november 2021 kunt u zich weer samen met uw zoon en/of dochter aanmelden voor de 10 minuten gesprekken met de docenten.
De gesprekken zullen niet fysiek op school plaatsvinden, maar in een Meet met de mentor/docent.

Er zal nog een aparte mail worden verstuurd, met hierin een uitnodiging voor inschrijving.

In deze mail staat ook instructie over de wijze waarop aangemeld kan worden. Houd de mail dus in de gaten.