Wat is dyslexie?
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Er is dyslexie vastgesteld bij uw kind en u bent in het bezit van een dyslexieverklaring? Lever een kopie van de verklaring in bij de mentor van uw kind. De verklaring wordt door de dyslexiecoordinator verwerkt in Magister en uw kind ontvangt een dyslexiepaspoort. In dit paspoort staan de compenserende maatregelen waar alle dyslectische leerlingen recht op hebben: 20% extra tijd om een toets te maken en aangepaste normering ten aanzien van de spelling.

Mocht blijken dat deze maatregelen niet voldoende zijn, dan kan er in overleg met mentor, leerling, ouders en dyslexiecoordinator een individueel plan gemaakt worden. In zo’n individueel plan spreken we met elkaar af wat we kunnen doen om de leerling beter te leren omgaan met de dyslexie. U kunt hierbij denken aan het gebruik van een laptop, inzet van tekst-naar-spraaksofware als Daisy, Sprint, Amis of Kurzweil, studietechnieken, inzet van huiswerkbegeleiding, pre-teaching, mondelinge toelichting op gemaakte so’s en proefwerken of proefwerken in groter formaat.
De mentor van uw kind is de contactpersoon voor de eerste begeleiding. Hij kan u adviseren op het gebied van studietips of compenserende middelen over en kan daarbij terugvallen op de expertise van de dyslexiecoordinator van het Esdal Oosterstraat.

We geven geen specifieke spellingslessen of speciale dyslexiehulplessen voor Nederlands of de talen. Wel is er een systeem van hulp- en remedieringslessen waar dyslectische leerlingen ook gebruik van kunnen maken. Zodra deze lessen starten ontvangt u hiervan bericht thuis.

Onze aanpak voor het opsporen van dyslexie
We gaan uit van een tweesignalensysteem: zodra er bij de mentor twee verschillende signalen zijn binnengekomen van een vermoeden van dyslexie wordt een leerling aangemeld bij de dyslexiecoördinator.

Voorbeelden van signalen zijn:

  • informatie van de basisschool uit de overdracht
  • informatie uit het leerlingdossier
  • de resultaten van de toetsen bij Nederlands
  • de Citotoets 0 van het najaar
  • signalen van (talen)docenten
  • signalen van de ouders
  • signalen van de leerling zelf


De dyslexiecoördinator screent de leerling op basis van het dyslexieprotocol. Als de screening de signalen ondersteunt, volgt verwijzing naar het OPDC voor een twee dagdelen durende dyslexietest. De kosten hiervoor worden betaald door het Esdal College. Naar aanleiding van de dyslexietest ontvangt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst om de vervolgstappen te bespreken.