Esdal NieuwsFAQ

Openstelling school per 2 juni

Openstelling school per 2 juni

Op 20 mei heeft het kabinet besloten dat de voorgenomen openstelling van de scholen voor het voortgezet onderwijs per 2 juni definitief is. We hebben ons de afgelopen week voorbereid op deze openstelling, met inachtneming van de in de update van 15 mei genoemde uitgangspunten.

Het was niet eenvoudig om een rooster te maken binnen de gestelde richtlijnen, maar het is gelukt. Van de locatie waar het onderwijs wordt gevolgd, ontvangen de leerlingen en hun ouders/verzorgers vandaag of morgen de informatie over het rooster vanaf volgende week dinsdag.

In navolging van het kabinet doen we de oproep om zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen en/of gebracht en gehaald te worden. Lukt dat echt niet en woont de leerling meer dan 8 kilometer van de school, dan kunnen de ouders/verzorgers ons dit voor morgen 17.00 uur laten weten? Dit kan door een mail te sturen naar info@esdalcollege.nl en in deze mail de naam van de leerling, het huisadres en de locatie waar hij en/of zij onderwijs volgt aan te vermelden.

Wanneer thuisblijven
Als een leerling de volgende klachten heeft, dan moet hij/zij thuisblijven:
– neusverkoudheid
– hoesten
– moeilijk ademen/benauwdheid
– koorts boven 38 °C

Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken en mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

Daarnaast doen we in het belang van de veiligheid van de leerlingen, hun gezinsleden en onze medewerkers een beroep op ouders om hun  uw kind(eren) te wijzen op het grote belang van het naleven van de RIVM-richtlijnen.