Esdal NieuwsFAQ

Slaag-zakregeling

Slaag-zakregeling

Na het besluit dat er dit schooljaar geen centraal eindexamen (CE) zal worden afgenomen, was het nodig dat er een slaag-zakregeling zou worden vastgesteld. Eergisteren heeft minister Slob deze slaag-zakregeling bekendgemaakt. In de regeling staat de manier waarop we kunnen bepalen of een leerlingen geslaagd of gezakt is. Daarnaast staat in de regeling welke mogelijkheden er zijn voor een herkansing wanneer een leerling is gezakt.

Samengevat de belangrijkste onderdelen van de slaag-zakregeling:

  • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen (SE).
  • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.
  • Een leerling die gezakt is op basis van de SE-resultaten of die zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee (in het geval van GL/TL/havo/vwo) of drie (in het geval van BB/KB) resultaatsverbeteringstoetsen.
  • Het cijfer van de resultaatsverbeteringstoets telt voor 50% mee, het behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en bepalen het nieuwe eindcijfer. Is dit lager dan het SE-resultaat dan blijft het eindcijfer op het eerder behaalde SE staan.
  • De bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.
  • Voor 4 juni wordt het schoolexamen afgerond.
  • Op 4 juni wordt officieel de uitslag bepaald en hoort uw zoon of dochter of hij/zij geslaagd of gezakt is.
  • In de periode na 4 juni tot aan uiterlijk de zomervakantie worden de resultaatverbeteringstoetsen afgenomen.

Meer over de slaag-zakregeling is te vinden op www.examenblad.nl.

Nu de regeling bekend is, kunnen de locaties nadere uitwerking geven aan de afronding van de schoolexamens en de planning van de resultaatverbeteringstoetsen. Hierover ontvangen de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers binnenkort nader bericht van hun eigen locatie.

Of en hoe we het behalen van het diploma kunnen gaan vieren, is voor ons nog een vraag. We zouden dit heel graag willen, maar we zijn daarin afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en de besluitvorming van het kabinet.