Esdal NieuwsFAQ

The Masked Reader klas 1

The Masked Reader klas 1

In klas één hebben we dit jaar een leuke actie bedacht om het (voor)lezen in the picture te zetten en om het belang van lezen onder de aandacht te brengen. We hebben hiervoor het evenement ‘The Masked Reader’ bedacht. Zes docenten/medewerkers van school vermomden zich als een Masked Reader en lazen voor uit één van hun lievelingsboeken.

Elke week kregen de leerlingen van klas 1 een filmpje van The Masked Reader te zien in de klas en het was aan hen om te raden wie er achter het masker zat. Ook was het de opdracht voor de leerlingen om te raden wat de titel en de auteur van het boek was. Elke Masked Reader vertelde in het filmpje een extra opdracht waar ze bonuspunten mee konden verdienen. UIteindelijk is er per klas een klassenwinnaar uit de bus gekomen én een totaal winnaar; de leerling met de meeste punten. Deze leerlingen hebben een leuke prijs namens de bibliotheek in ontvangst genomen. Het was een zeer geslaagd evenement!

Finale filmpje