Esdal NieuwsFAQ

UPDATE coronavirus 13 januari: verlenging schoolsluiting

UPDATE coronavirus 13 januari: verlenging schoolsluiting

Gisteravond werd tijdens de persconferentie van premier Rutte bekend dat de lockdown wordt verlengd. Dit betekent o.a. dat de school nog niet weer voor iedereen open mag. Ook geldt er een aantal nieuwe maatregelen.

De huidige maatregelen blijven tot 9 februari van kracht:

  • de scholen zijn dicht en het onderwijs is online;
  • de leerlingen in de examenklassen krijgen zoveel mogelijk les op school;
  • schoolexamens (pta-toetsen) voor de leerlingen in het (voor)examenjaar kunnen worden afgenomen op school;
  • de beroepsgerichte vakken (praktijkvakken) voor de klassen 3 en 4 worden zoveel mogelijk op school gegeven (voor de klassen 1 en 2 vervallen deze lessen).

 

Nieuw is dat leerlingen onderling weer 1,5 meter afstand moeten houden. Dit geldt in de hele school, dus: in de klas, in de gangen en in de kantine. Het dragen van een mondkapje tijdens leswisselingen, in de gangen en in de kantine blijft ook verplicht.

Als gevolg van de nieuwe 1,5 meter maatregel zullen we dingen moeten aanpassen, zoals het aantal leerlingen per lokaal. Deze week zullen alle locaties zich voorbereiden, zodat zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk maandag 18 januari) het onderwijs voldoet aan deze 1,5 meter maatregel voor leerlingen onderling.

Aan onze leerlingen vragen we om, naast aan alle andere maatregelen, zich aan de 1,5 meter afstand tot medeleerlingen te houden.

Morgen ontvangen de leerlingen van de examen- en voorexamenklassen van hun eigen locatie informatie over de gevolgen van de 1,5 meter maatregel voor het rooster en de komende toetsperiode.

Het gaat ons zeer aan het hart dat we al langere tijd het onderwijs niet kunnen geven op de manier waarop we dat zouden willen. We kijken naar de toekomst en zien uit naar het moment waarop dat wel weer kan!