Esdal NieuwsFAQ

UPDATE coronavirus 14 augustus

UPDATE coronavirus 14 augustus

Komende maandag start het schooljaar. We kijken ernaar uit! Ondanks het feit dat alle leerlingen weer naar school mogen komen, hebben we te maken met de gevolgen van het coronavirus.

Met de toename van het aantal besmettingen, neemt ook het aantal vragen over hoe we op een veilige manier les kunnen geven toe. Wij hebben daarom een aantal maatregelen getroffen en afspraken gemaakt. Voor ons is het protocol van de sociale partners voor het volledig openen van het voortgezet onderwijs hierbij leidend: klik hier voor het protocol.

 

 

 

 

 

 

Maatregelen en afspraken

  • Het houden van de 1,5 meter afstand zal niet in alle gevallen lukken, bijvoorbeeld bij praktijklessen, bij gymnastiek, in een volle klas, bij individuele instructies of in de kantine en de gangen van de school. Daarom hebben we voor iedere medewerker een gelaatsscherm aangeschaft. Dit persoonlijke beschermingsmiddel dient gebruikt te worden op momenten dat de 1,5 meter afstand niet haalbaar is.
  • Naast het persoonlijke beschermingsmiddel, zijn op iedere locatie maatregelen genomen om de afstand tussen leerlingen en medewerkers zodanig te organiseren dat de 1,5 meter zoveel als mogelijk te realiseren is.
  • Op iedere locatie zijn er op allerlei relevante plekken posters opgehangen met daarop de instructies en voorschriften voor leerlingen en medewerkers.
  • Voor zover er in onze gebouwen sprake is van mechanische ventilatie, is geen van de systemen gebaseerd op recirculatie van lucht en kunnen ze dus veilig gebruikt worden.
  • Bij de ingang van de school en de lokalen moeten we (leerlingen en medewerkers) de handen wassen.
  • Indien gewenst kunnen de leerlingen gebruik maken van een mondkapje.
  • Als een leerling of iemand in de thuissituatie tot de risicogroep behoort en er is twijfel of hij/zij wel naar school kan, neem dan contact op met de mentor. De mentor kan dan, in overleg met de schoolleiding, met u bespreken hoe er het beste gehandeld kan worden.
  • Voor iedereen geldt dat als je klachten hebt, je je laat testen. Informatie over het testen is te vinden op de site van de GGD.
  • Heeft een leerling gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona, dan blijft hij of zij thuis en meld dit bij de mentor.

Wij doen ook een beroep op ouders/verzorgers om hun kind(eren) te wijzen op het belang van de genomen maatregelen. Bijvoorbeeld het wassen van de handen, thuisblijven bij klachten en het houden van de 1,5 meter afstand tot de medewerkers van de school.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande of andere aan covid19 gerelateerde vragen, neem dan contact op met de mentor.

Met de genomen maatregelen hopen we een verantwoorde start te kunnen maken van het schooljaar. Als het wenselijk en/of nodig is, zullen we de maatregelen uitbreiden om de veilige plek die we willen zijn voor leerlingen en medewerkers te handhaven.

Laten we samen zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving, want samen komen we verder!

Wij wensen iedereen een goede start en een fijn schooljaar!