Esdal NieuwsFAQ

UPDATE coronavirus 15 december: schoolsluiting

UPDATE coronavirus 15 december: schoolsluiting

In dit al zo bijzondere schooljaar heeft het kabinet gisteravond weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Een van de maatregelen is dat van woensdag 16 december 2020 tot in ieder geval 17 januari 2021 de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs sluiten.

Wat betekent dit voor jou als leerling
Met ingang van morgen is de school gesloten en na de kerstvakantie starten we met het online lesgeven. De komende dagen gaan we ons hierop zo goed mogelijk voorbereiden, zodat we in het nieuwe jaar een goede start kunnen maken. Dit betekent dat er deze week op woensdag, donderdag en vrijdag geen online les wordt gegeven.

Wel worden er nog online activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een contactmoment met je mentor. De manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de locatie waar je naar school gaat.

Na de kerstvakantie is de school niet helemaal dicht, want:

  1. zit je in de examenklas, dan krijg je les op school;
  2. heb je schoolexamens (pta-toetsen), dus zit je in het (voor)examenjaar, dan kunnen deze op school worden afgenomen;
  3. voor de klassen 3 en 4 op het vmbo worden de beroepsgerichte vakken (praktijkvakken) op school gegeven (voor de klassen 1 en 2 vervallen deze lessen).

Over welke online activiteiten er deze week voor jou zijn en hoe het er voor jou na de kerstvakantie uit gaat zien (zoals je rooster), ontvang je deze week nadere informatie van je eigen locatie.