Esdal NieuwsFAQ

UPDATE coronavirus 15 mei

UPDATE coronavirus 15 mei

Het kabinet heeft het besluit genomen dat scholen voor voortgezet onderwijs mogelijk met ingang van 2 juni aanstaande weer open zijn. Hiervoor is eind vorige week het Voorlopig protocol opstart voortgezet onderwijs verschenen.

Ondanks het feit dat de openstelling nog niet zeker is, zijn wij wel begonnen met de voorbereidingen om het onderwijs op school binnen de gestelde richtlijnen te organiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is geen eenvoudige opgave waar we voor zijn gesteld, bijvoorbeeld:

  • Er kan maar een kwart tot een derde van de leerlingen van een klas in het lokaal. Welke leerlingen komen op dat moment dan naar school en welke niet?
  • Hoe waarborg je de 1,5 meter afstand tussen docent en leerling en tussen leerlingen onderling bij de praktijkvakken?
  • Gaan we door met onderwijs op afstand of stoppen we daarmee vanaf 2 juni?
  • Lukt het ons voldoende maatregelen te nemen als het gaat om de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers?

Ondanks de ingewikkelde opdracht waar we voor staan, zullen we er alles aan doen om vanaf 2 juni de school veilig en verantwoord open te stellen.

We zitten nu midden in de voorbereidingen en we hebben al een aantal uitgangspunten vastgesteld:

  1. Alle leerlingen zullen in de periode naar school komen, maar niet allemaal tegelijk;
  2. Het gesprek met elkaar en de ontmoeting zijn voor ons van wezenlijk belang;
  3. De gezondheid van de leerling en de medewerker staat voorop;
  4. We combineren onderwijs op afstand met onderwijs op school, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM;
  5. De leerlingen kunnen niet alle en geen hele schooldagen naar school komen, dit zullen dagdelen en een beperkt aantal dagen zijn.

Na 20 mei, als zeker is of de scholen weer open gaan, komen we met meer informatie.

Voor nu wensen we iedereen een goede gezondheid!