Esdal NieuwsFAQ

UPDATE coronavirus 21 augustus

UPDATE coronavirus 21 augustus

De eerste schoolweek zit er bijna op, het is fijn om de leerlingen weer te zien!

Terugkijkend op de eerste schooldagen zien we dat we met de genomen maatregelen een goede start hebben kunnen maken. We zien echter dat landelijk het aantal besmettingen blijft stijgen en daarom hebben we ons voorbereid op het feit dat ook bij ons op school leerlingen en/of medewerkers besmet kunnen raken. Graag willen we u informeren over manier waarop we als school omgaan met een (mogelijke) besmetting.

Heel belangrijk is dat als een leerling klachten heeft, hij/zij thuis blijft en zich laat testen. Ook als een leerling deelneemt aan een bron- en contactonderzoek van de GGD, maar geen klachten heeft, blijft hij/zij thuis.

De leerling blijft thuis in afwachting van de uitslag van de test. Is deze negatief en zijn er geen klachten meer, dan mag hij/zij weer naar school. Is de uitslag positief, dan blijft hij/zij thuis en volgt de instructies van de GGD. Uiteraard melden de ouder(s)/verzorger(s) bij de mentor dat hun kind klachten heeft, deelneemt aan een bron- en contactonderzoek van de GGD  en informeren zij de mentor ook over de uitslag van de test.

Omdat het belangrijk is de juiste stappen te volgen, hebben we de procedure in een schema gezet: HOE TE HANDELEN BIJ KLACHTEN VAN OF DIE LIJKEN OP HET CORONAVIRUS.

In geval van een positieve test van een leerling of medewerker wordt de school niet gesloten of de klas waarin in de leerling zit niet naar huis gestuurd. Wel vragen we als school advies aan de GGD over eventuele aanvullende maatregelen die noodzakelijk zijn.  Mochten er in het geval van een besmetting aanvullende maatregelen moeten worden genomen, dan zullen wij de leerlingen en hun ouders/verzorgers daarover informeren.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande of andere aan COVID-19 gerelateerde vragen, neem dan contact op met de mentor.