Stage klas 2

Op vrijdag 23 november gaan de leerlingen uit klas 2 een dag stage lopen. Deze stage levert de leerlingen ervaringen op, die ze in de toekomst kunnen gebruiken om loopbaankeuzes te maken. 

Lees meer: Stage klas 2

bedrijfsbezoek klas 3

Op woensdag 21 november 2018 gaan de leerlingen van klas 3 op beroepsgerichte excursie. Deze excursie vindt plaats in het kader van beroepsoriëntatie binnen de verschillende profielen. Het Esdalcollege organiseerd deze excursies met het doel de leerlingen een beter beeld te geven van de beroepen en de daaraan gekoppelde opleidingen binnen het vervolgonderwijs waar naar men naar doorstromen kan.

Lees meer: bedrijfsbezoek klas 3

controle fietsverlichting 22 november

Een derde van de fietsers heeft wel werkende fietsverlichting, maar gebruikt het niet. Waarom mensen de lampjes niet aanzetten, kan simpele redenen hebben zoals: ze vergeten het. Of ze vinden het niet belangrijk genoeg voor een klein stukje. De 4e jaarsleerlingen van de afdeling Mobiliteit & Transport controleren  donderdag 22 november aanstaande of de 1e en 2e jaars leerlingen de fietsverlichting aan hebben. Bij ondeugelijke of niet aanwezige fietsverlichting geven ze gerichte adviezen over hoe het euvel is te verhelpen.

Vacature oudergeleding deel medezeggenschapsraad (DMR)

De Deel Medezeggenschap Raad (DMR) is het inspraakorgaan van de school waarin ouders/verzorgers en personeel zitting hebben. Een belangrijk orgaan om deel vanuit te maken in een open en gemoedelijke sfeer. Er is voor de oudergeleding nog een openstaande vacature bij het Esdal Vakcollege Emmen.

Lees meer: Vacature oudergeleding deel medezeggenschapsraad (DMR)

Schoolontbijt klas 1, 2 en taalklas

In de week van 5 tot 9 november wordt voor de 16e keer het nationaal schoolontbijt georganiseerd. Aangezien de leerlingen van klas 4 in deze week aan het leren zijn in een stagebedrijf, organiseren wij het nationaal schoolontbijt op donderdag 18 oktober 2018

Lees meer: Schoolontbijt klas 1, 2 en taalklas

Meer nieuws Abonneren op het nieuws via: e-mail